Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespół apalliczny

  Długotrwała anoksja dużego obszaru mózgu może być spowodowana np. zatrzymaniem czynności serca, urazem, zaburzeniami oddechowymi, zatruciem CO. Mamy z nią do czynienia coraz częściej w związku z powikłaniami anestezji, z prowadzeniem długotrwałym kontrolowanego oddechu. Dochodzi do stanu odmóżdżenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny udaru

  Objawy ogólne udaru do pewnego stopnia niezależnie od jego umiejscowienia są różne dla udarów tzw. niedokrwiennych (zawał tkanki mózgowTej powstały w przebiegu zamknięcia światła naczynia) oraz dla udarów krwotocznych.

  Udary niedokrwienne poprzedzane są często zwiastunami w postaci bólu i zawrotu głowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylew podpajęczynówkowy

  Przyczyny: anomalie rozwojowe naczyń, skaza krwotoczna, choroby zakaźne lub zatrucia. Niektórzy autorzy wylewy podpaję-czynówkowe z wymienionych wyżej przyczyn nazywają wtórnymi, rezerwując termin „wylew pierwotny”’ dla krwawień powstałych z pęknięcia tętniaka. Wylewy pod-pajęczynówkowe zdarzają się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep naczynia mózgowego

  Termin ten jest używany często jako synonim rozmiękania (encephalomalacia). Nie jest to słuszne, gdyż do rozmiękania mózgowego dochodzi czasem bez zamknięcia naczynia zakrzepem.

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną jest miażdżyca. Należy także na dalsźym miejscu brać pod uwagę kiłę, zapalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zator naczynia mózgowego

  Mianem tym określamy zamknięcie światła naczynia mózgowego przez cząstki krwi, nowotworu, bakterii, tłuszczu, gazu lub innych substancji naniesionych z prądem krwi. Rezultatem tego jest, podobnie jak w zakrzepie naczynia, martwica tkanki zaopatrywanej przez dane naczynie. Zatory naczyń mózgowych mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie radiologiczne czaszki i kręgosłupa

  Tak zwane przeglądowe zdjęcie rtg czaszki powinno należeć do badań rutynowych w neurologii. W ocenie uwzględnia się strukturę kości, kształt czaszki, jej podstawę, ewentualne anomalie, zwłaszcza złącza szyj-no-czasżkowego, mikrocefalię i kraniosteno-zę. Pogłębione wyciski palczaste, poszerzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniako-mięsak

  Chrzęstniako-mięsak (chondrosarcoma) zdarza się znacznie rzadziej; czasami jest to ze-złośliwienie chrzęstniaka (z wyjątkiem palców). U młodocianych jest on bardzo złośliwy. Natomiast u osób dojrzałych rokuje lepiej niż mięsak kostnopochodny. We wtórnych chrzęstniako-mięsakach zabieg może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalografia

  Jest to metoda rejestrowania prądów czynnościowych mózgu. Potencjały odbierane poprzez pokrywy kostne w miejscu przyłożenia powierzchniowych elektrod, mają amplitudę przeciętnie 50nV, nigdy więcej niż 200 nV. Częstotliwość wyładowań u dorosłego człowieka wynosi 8—12 Hz (tzw. rytm alfa), u ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsak Ewinga

  Mięsak Ewinga (sarcoma Eioingi) wychodzi z jamy szpikowej i umiejscawia się w trzonach kości długich: uda, piszczeli, rzadziej kości ramiennej i strzałkowej. Rozprzestrzenia się szybko wzdłuż jamy szpikowej i na boki. Odczyn okostnej przypomina układem łuski cebuli lub zęby grzebienia. Przerzuty bywają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektryczne badanie pobudliwości nerwowo-mięśniowej i elektromiografia

  Mają one zastosowanie głównie w chorobach neuronu obwodowego lub bezpośrednio samego efektora mięśniowego. Najprostsze badanie polega na użyciu prądu stałego gal-? wanicznego lub przerywanych bodźców o długości 0,3—1 ms (prąd faradyczny). Rozróżnia się bezpośrednie drażnienie mięśnia w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 826

  praca w formacie txt

Do góry