Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie biologiczne

  Jeśli zaburzenia psychiczne są przejawem choroby o znanej etiologii czy patogenezie (np. zakażenie, uraz, choroby układu naczyniowego), to leczenie ukierunkowane jest na chorobę podstawową, a dodatkowo stosowa-i, ne są środki psychotropowe w celu opanowania niektórych objawów, takich jak podniecenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  Psychoterapia jest zaprogramowaną metodą oddziaływania psychologicznego na chorobę, zaburzenie psychiczne, zaburzenie zachowania (które są w swej istocie emocjonalne), opartego na określonych koncepcjach, z określonymi celami i metodami służącymi do realizacji tych celów. Dla prowadzenia psychoterapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNE DO ZABURZEŃ NERWICOWYCH

  W leczeniu chorych na nerwicę uwzględnia się rodzaj objawów, stopień ich nasilenia, czynniki, które je podtrzymują, w tym ewentualne korzyści wtórne, typ osobowości, ewentualne powikłania, czy to wskutek alkoholizowania się, uzależnienia lekowego, czy przez wytrącenie z funkcjonowania społecznego lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  Amnezja polega na nagłej niezdolności do przypominania sobie ważnych informacji o-sobistych, niezdolność ta jest na tyle rozległa, że nie można jej traktować jako zwykłe zapomnienie. Fuga psychogenna cechuje się nagłą, nieoczekiwaną ucieczką, z niemożnością przypomnienia sobie przeszłości, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE I PODOSTRE REAKCJE NA STRES

  Występują .w związku z zadziałaniem czynnika urazowego hąiury psychicznej, który przekracza swą siłą wydarzenia normalne. Czynnik ten może dotyczyć jednego człowieka (np. gwałt) lub grupy ludzi (np. katastro4 fa kolejowa; sytuacja pola bitwy).

  Ostre reakcje najczęściej mają charakter albo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA DEPRESYJNA

  Charakterystyczny jest tu przewlekły stan przygnębienia lub utraty zainteresowań. W stosunku do psychozy afektywnej depresja cechuje się tu mniejszym nasileniem, związkiem z przewlekłą sytuacją traumatyzującą, niepowodzeniami. Czasem rozwija się w przebiegu przewlekłej nerwicy lękowej. Sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA HIPOCHONDRYCZNA

  Charakterystyczna jest nierealistyczna interpretacja objawów fizycznych, jako nienormalnych, i nadmierne zajmowanie się swym stanem zdrowia, z lękiem i obawą płynącą z podejrzewania u siebie choroby, czy to o-kreślonych narządów czy ogólnej. Badania stanu cielesnego nie dają podstaw do potwierdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA FOBII

  Fobie cechują się występowaniem nieracjonalnego lęku wobec określonych przedmiotów, działań, sytuacji, czego skutkiem jest przemożne pragnienie uniknięcia tych zjawisk. Od dość powszechnie występującej u ludzi skłonności do unikania niektórych zjawisk (np. gryzoni, pająków i in.) fobie różnią się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA DEREALIZACYJNA

  Jak wskazuje nazwa, istotny jest tu zespół derealizacji (który może też występować poza nerwicą). Cechuje się on szczególnym poczuciem „dziwności”, oddalenia, obcości samego siebie, wątpliwość co do własnej identyczności, normalności otoczenia i siebie. Czasem poczucie zmiany wyrażane jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agorafobie

  Agorafobie cechują się występowaniem lęku bycia samym lub w miejscu publicznym, z którego ucieczka >mogłaby być trudna lub pomoc niedostępna w przypadku nagłej niewydolności (tłum, ruchliwa ulica, plac, tunel, most, środek lokomocji publicznej). W grupie fobii socjalnych charakterystyczny jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt

Do góry