Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego

  Określenie. Odpłynięcie wód płodowych pod koniec ciąży lub na początku I okresu porodu. Po odpłynięciu wód w ciąży zwykle po pewnym czasie następuje poród, i to tym szybciej, im bardziej zaawansowana jest ciąża. Jeśli wody sączą się w niewielkiej ilości i powoli, ciąża może rozwijać się dal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania położnicze

  Wywiady. Przede wszystkim pytamy o datę ostatniej miesiączki oraz datę odczucia pierwszych ruchów płodu, aby dokładnie u-stalić termin porodu, ewentualnie stwierdzić, czy mamy do czynienia z porodem czasowym, przedwczesnym czy przenoszonym. Ważny jest wiek rodzącej. Pierwiastka mająca 30—35 i więcej lat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęknięcie szyjki macicy, pochwy i krocza

  Podczas porodu rozdarciu może ulec szyjka, śluzówka pochwy, krocze. Samoistne pęknięcia szyjki zdarzają się w 20% porodów. Najczęściej są one niewielkiego stopnia i mogą być nie rozpoznawalne. Szyjka pęka zwykle bocznie; czasem pęknięcie sięga wysoko do przymacicza i wtedy rozdarciu ulega gałązka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąża i poród bliźniaczy

  Skłonności do ciąży bliźniaczej dziedziczy się częściej przez matkę. Rozróżniamy bliźnięta jednojajowe i dwujajowe. Jednojajowe powstają z jednej komórki jajowej zapłodnionej przez jeden plemnik, dwujajowe  z dwóch oddzielnych komórek jajowych zapłodnionych przez dwa różne plemniki. Bliźnięta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie porodu w I okresie

  Należy zwracać uwagę na charakter skurczów porodowych, tętno płodu, postęp porodu i stan ogólny rodzącej.

  Obserwacja skurczów dotyczy częstości, czasu trwania poszczególnych skurczów oraz ich natężenia. Dane co do tego uzyskujemy przez położenie ręki na okolicy dna lub trzonu macicy w czasie skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łożysko przodujące

  Określenie. Przez łożysko przodujące (płacenia praevia) rozumiemy usadowienie się łożyska w dolnym odcinku macicy.

  Stanem pośrednim między łożyskiem prawidłowo usadowionym a przodującym jest tzw. łożysko nisko usadowione. Powoduje ono niewielkie krwawienia w ciąży; poród może odbyć się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /5 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie porodu w II okresie

  Prowadzenie porodu w II okresie wymaga jeszcze baczniejszej uwagi ze strony prowadzącego poród, gdyż po odpłynięciu wód płodowych w następstwie częstszych skurczów płód jest bardziej narażony na niedotlenienie. Z tego względu tętno płodu należy wysłuchiwać co 5 min, a nawet po każdym skurczu. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedwczesne odklejenie łożyska

  Najczęstszymi przyczynami przedwczesnego odklejenia łożyska są:

  1.    Późne zatrucia ciążowe, przewlekłe schorzenia nerek są przyczyną tzw. udaru maciczno-łożyskowego, polegającego na powstawaniu mniej lub bardziej rozległych wylewów krwawych w mięśniu macicy i łożysku, doprowadzających do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie poprzeczne i skośne płodu

  Określenie. W położeniach poprzecznych i skośnych oś długa krzyżuje się z osią macicy pod kątem prostym lub ostrym (częstość występowania ok. 0,75%). Położenia skośne są stanem przejściowym. Podczas porodu zmieniają się na poprzeczne, rzadziej na podłużne.

  Przyczyny. Ze strony matki:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęknięcie macicy

  Określenie i podział. Macica pęka najczęściej podczas porodu, ale zdarzają się również pęknięcia w czasie ciąży. Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje pęknięć:

  1. Pęknięcie retrakcyjne — na skutek nadmiernego rozciągania dolnego odcinka w związku z niestosunkiem porodowym.

  I, Pęknięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 111

  praca w formacie txt

Do góry