Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY WYKONYWANIA DERATYZACJI

  Dobry stan sanitarno-higieriiczny otoczenia jest równie skuteczną bronią, jak wszelkie inne sposoby zwalczania szczurów. Stałe u-suwanie odpadków żywnościowych, będących podstawą pożywienia szczurów, a także śmieci, szmat, papierów, zużytych opakowań itp., które są miejscem kryjówek i gnieżdżenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zez

  Określenie, podział. Zezem nazywamy nieprawidłowe ustawienie oczu. Normalnie przy patrzeniu w dal oczy są ustawione równolegle, przy patrzeniu na przedmioty bliskie nieco zbieżnie, tak że osie gałek ocznych przecinają się w punkcie, na który patrzymy. Tylko przy takim ustawieniu możliwe jest prawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA LECZENIA UZDROWISKOWEGO

  Polskie lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu powszechnej ochrony zdrowia. Leczenie w uzdrowisku jest kontynuacją leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego chorych, którzy wymagają dalszego leczenia lub rehabilitacji. Jego zadaniem jest leczenie chorych z chorobami przewlekłymi, skracanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY LECZENIA UZDROWISKOWEGO

  Ze względu na konieczność zróżnicowania intensywności działania leczniczego wprowadzono podział zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na prewentoria uzdrowiskowe, sar natoria uzdrowiskowe oraz szpitale uzdrowiskowe. W każdym z powyższych 3 rodza-j jów zakładów obowiązuje odmienny reżim wewnętrzny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB KWALIFIKOWANIA DOROSŁYCH NA LECZENIE UZDROWISKOWE

  Z leczenia uzdrowiskowego może korzVa stać tylko osoba, która została zakwalifikowana przez lekarza na takie leczenie _$t? względu na stan zdrowia.

  Kwalifikowanie na leczenie uzdrowisko! we polega na ustaleniu potrzeby takiego lei czenia i wypisaniu szczegółowo uzasadnią! nego wniosku. Wniosek o potrzebie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA I ETYCZNA LEKARZA

  Lekarz postępujący nieprawidłowo może ponosić odpowiedzialność zawodową przed Komisją Kontroli Zawodowej, organem specjalnie powołanym dla pracowników służby zdrowia (pierwszą instancją są komisje o-kręgowe, druga — Odwoławcza Komisja przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej). Powołanie lekarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ SŁUŻBOWA LEKARZA

  Lekarze zatrudnieni w społecznych zakładach służby zdrowia lub jakichkolwiek innych instytucjach państwowych podlegają regulaminom służbowym obowiązującym w miejscach pracy. Niewłaściwe spełnianie o-bowiązków i niestosowanie się do regulaminów pracy naraża lekarzy na odpowiedzialność służbową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /7 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaglica

  Jaglica jest chorobą zakaźną, przy czym zakażenie występuje przeważnie w dzieciństwie. Wywołują ją duże wirusy należące do grupy Chlamydia. Zmiany chorobowe występują przede wszystkim w spojówkach, tworząc w nich charakterystyczne grudki przypominające jagły (stąd nazwa choroby), przerost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaćma

  Zaćmą nazywamy zmętnienie soczewki. Zaćmy mogą być wrodzone i nabyte.

  Etiologia, Zaćma wrodzona powstaje w życiu płodowym wskutek zaburzeń rozwojowych soczewki lub tkanek ją otaczających. Zmiany w soczewce płodu mogą być spowodowane czynnikami genetycznymi (wtedy zaćma powstaje dziedzicznie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /5 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁO OBCE WEWNĄTRZGAŁKOWE

  Występowanie, objawy kliniczne. Drobne odłamki ciał obcych uderzające z dużą siłą mogą przebić ścianę gałki ocznej i utkwić we wnętrzu oka. Zdarza się to najczęściej przy obróbce metali (ręcznej lub mechanicznej). Najbardziej niebezpieczne dla oka są odłamki żelaza i miedzi, które w razie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /2 303

  praca w formacie txt

Do góry