Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Izolowane formy przedwczesnego dojrzewania

  Terminem tym określamy izolowane powiększenie gruczołów piersiowych jednostronne lub obustronne, bez innych cech dojrzewania i bez znacznej progresji rozwoju gruczołów piersiowych aż do wieku, w którym rozpoczyna się prawdziwe dojrzewanie płciowe. Najczęściej objaw ten obserwujemy między 2 a 5 rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testotoksykoza

  Testotoksykoza, zwana także rodzinnym przedwczesnym dojrzewaniem męskim, jest rzadko spotykaną postacią przedwczesnego dojrzewania o charakterze rzekomym u chłopców. Spowodowana jest autonomicznym wydzielaniem testosteronu przez przerosłe komórki Leydiga jąder, w wyniku mutacji zarodkowej genu receptora...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg dojrzewania płciowego u dziewcząt

  U dziewczynek pierwsze objawy dojrzewania mogą wystąpić w szerokim przedziale wieku, między 8 a 13 rokiem życia. Pierwszym objawem dojrzewania jest zwykle rozwój gruczołów piersiowych; pojawienie się owłosienia łonowego zapoczątkowuje dojrzewanie tylko w 15% przypadków. Pierwsza miesiączka (menarche)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pubarche praecox

  Przez to pojęcie rozumiemy pojawienie się owłosienia łonowego bez innych cech dojrzewania (czasem z owłosieniem pachowym) przed ukończeniem 8 lat u dziewczynek i 9 lat u chłopców. Nie jest znana przyczyna występowaniapubarche praecox, tak jak nie jest znana przyczyna adrenarche. Obserwuje się zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Albrighta

  Objawy kliniczne w tym zespole powstają w wyniku zarodkowej mutacji genu kodującego podjednostkę a białka Gs (stimulatory guanine nucleotide binding protein), wchodzącego w skład receptora błonowego dla lutropiny. Rezultatem mutacji genu Gsa jest akumulacja cAMP i ciągła, autonomiczna aktywacja syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP)

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP) izoseksualne jest to pojawienie się cech fizycznych dojrzewania płciowego zgodnych z fenotypową płcią dziecka przed ukończeniem 8 roku życia u dziewcząt lub przed ukończeniem 9 roku życia u chłopców, czyli 2 SD (odchylenia standardowe) poniżej średniej wieku, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiele jajników

  Patomechanizm przedwczesnego dojrzewania w wyniku powstawania torbieli jajnika nie jest wyjaśniony. Bierze się pod uwagę możliwość okresowej stymulacji komórek gonadotropowych przez gonadoJiberynę.

  Przebieg charakteryzuje się okresami remisji i nawrotów przebiegających z różną częstotliwością. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja w okresie klimakterium

  Rozpoznanie depresji można postawić u 50% kobiet zgłaszających się do lekarza z powodu dolegliwości okresu klimakterium. Cechy charakterystyczne zespołów depresyjnych, występujących w okresie klimakterium, to: duże natężenie lęku, wyrażające się w niepokoju psychicznym, trwodze, podnieceniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka

  Według różnych autorów ryzyko względne zachorowania na raka sutka po 10 latach stosowania terapii hormonalnej mieści się w przedziale 1,06 - 1,9. Według Duponta i wsp. ryzyko względne zachorowania na raka sutka w czasie jej stosowania wynosi 1,07. Colditz podaje, że ryzyko zachorowania na raka sutka w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny - osteoporoza pomenopauzalna

  Zmniejszenie stężenia 17p-estradiolu po menopauzie jest głównym czynnikiem etiologicznym osteoporozy pomenopauzalnej. W sytuacji niedoboru estrogenów dochodzi do zwiększenia uwalniania z osteoblastów cytokin pobudzających dojrzewanie osteoklastów (IL-1, TNF, IL-6) przy równoczesnym zmniejszeniu lokalnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt

Do góry