Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BÓLE KARKU („zespół bolesnego karku”)

  Jaki charakter ma ból?

  Ból jest często piekący, ciągnący, świdrujący, chwilami

  przeszywający.

  Co boli?

  Bolą wszystkie mięśnie karku, czasami jednak tylko jedno-stronnie. Ból umiejscowiony bywa często ponad łopatkami,w miejscu, którego możemy jeszcze dotknąć przeciwległąręką. Często...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postrzał (lumbago)

  Jaki charakter ma ból?

  Ból postrzałowy jest silny, pojawia się nagle, jest rwącyi przeszywający; obejmuje całą okolicę lędźwiową, przez coustalenie punktu, z którego promieniuje, staje się niemożliwe.Ból ten słabnie nieco w pozycji spoczynkowej i w cieple,czycha jednak tuz pod progiem bólu i odzywa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓLE BARKÓW I RAMION („zespół bolesnego barku”)

  Jaki charakter ma ból?

  Ból może być tępy i drążący, może tez być ostry i prze-szywający; może być trudny do zlokalizowania, w zależnościod struktury bolącej tkanki.

  Co boli?

  Bolą zarówno mięśnie barków, jak i guzowatości główkikości ramiennej — przede wszystkim przyczepy ścięgniste,torebki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Wypadnięcie” dysku

  Jaki charakter ma ból?

  Ból zależy od miejsca i stopnia wypchnięcia dysku z jegonaturalnego położenia. Mozę on być ostry i drążący, może teżbyć ciągnący i promieniujący w kierunku nóg. Mozę przypo-minać ostry ból doznawany w rwie kulszowej, może się teżprzejawiać jako mrowienie lub drętwienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrągłe plecy, choroba Scheuermanna, płaskie płecy

  Jaki charakter ma ból?

  Ból jest tępy i drążący, często również piekący, niekiedyprzechodzący poniżej łopatek w kłucie.

  Co boli?

  Bolą przede wszystkim stawy kręgowo-zebrowe tj. połącze-nia żeber z wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (ból od-czuwany jest zatem z boku kręgosłupa). Boleć może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból międzyżebrowy

  Jaki charakter ma ból?

  Typowy nerwoból: klujący, ostry, przeszywający.

  Co boli?

  Boleć może cała partia ciała unerwiona przez podrażnionynerw. Podrażnione nerwy międzyżebrowe mogą równieżimitować bóle różnych organów wewnętrznych, ponieważsą one splecione w jednej wiązce z włóknami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

  Jaki charakter ma ból?

  Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA?

  Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź na to pytanie, należyje rozłożyć na trzy pytania szczegółowe, które brzmią: comożemy uczynić, by przeciwdziałać bólom kręgosłupa? Copragniemy w tej sprawie zrobić? Jakiej pomocy mogą udzie-lić nam inni?

  Na pytanie, jak powinniśmy postępować i jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZY BÓLOWE ROZMAITYCH DOLEGLIWOŚCI

  Zapoznać się z podanymi dalej opisami dolegliwości, niewyciągając jednak przedwczesnych wniosków co do stanuwłasnego zdrowia.

  Ustalić za pomocą dotyku stan napięcia mięśni w bolącymmiejscu oraz w jego okolicy.

  Badanie mięśni powtórzyć w czasie poruszania się, bo-wiem niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich okolicznościach pojawia się ból?

  Ból może występować wcześnie rano jako tzw. ból roz-ruchowy lub pojawiać się w spoczynku jako długotrwały bólnocny. Ból może dać o sobie znać po dłuzszym siedzeniu,w wyniku utrzymywania przez dłuższy czas tej samej, wymu-szonej pozycji ciała. Mozę odezwać się on podczas pracywskutek nadmiernego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt

Do góry