Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakrzepica żyły pachowej i podobojczykowej

  Choroby układu żylnego rzadko są przyczyną bólów barku; najczęściej mamy do czynienia z zakrzepicą żyły pachowej i podobojczykowej.

  Objawy

  Choroba może rozpocząć się nagłym i ostrym bólem pachy, ale o wiele częściej dolegliwości pojawiają się przy posługiwaniu kończyną i przybierają postać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania awulsyjne

  Do złamań awulsyjnych, czyli złamań z oderwania, dochodzi z powodu dys proporcji między siłą mięśni, wytrzymałością ścięgien i odpornością ich przy czepów do kości.

  Złamania awulsyjne są szczególnie częste w balecie, cyrku i w sporcie wy czynowym. Występują one w typowych umiejscowieniach -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia pełne

  W obrębie kończyny górnej wystarcza zazwyczaj unieruchomienie przez 3-4 tygodnie. Leczenie operacyjne wskazane jest tylko w przypadku interpozycji tkanek lub nie dającego się nastawić zwichnięcia (np. w obrębie kciuka czy łokcia). Niekiedy, w nawracających podwichnięciach czy zwichnięciach potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania przewlekłe

  Do złamań przewlekłych, nazywanych inaczej zmęczeniowymi, dochodzić może w ciągu wielu dni, a nawet tygodni, z powodu sumowania się mikroura-zów, przekraczających wydolność kości. Złamania te występują z reguły u sportowców i np. u poborowych, w związku z intensywnymi obciążeniami.

  Do złamań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia nerwów obwodowych

  Przyczyną neuropatii nerwów obwodowych mogą być tak urazy ostre - takie jak złamania kości czy zwichnięcia stawów - jak też sumujące się urazy przewlekłe, powodujące zmiany objętości kanałów i przestworów tkankowych na tle przewlekłych stanów zapalnych tkanek, przerostów kości, powiększania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia współistniejące

  Niekiedy, miejscowe uszkodzenie chrząstki może doprowadzić do powstania ciała wolnego. W tym miejscu należy podkreślić, że osteochondritis disse-cans nie jest chorobą ograniczającą się tylko do stawu kolanowego.

  W uszkodzeniach stawu kolanowego dochodzi niekiedy, pod wpływem sił rotacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza i klasyfikacja uszkodzeń mięśni

  Wszelkie tzw. „kontuzje” sportowe uszkadzają bezpośrednio pewną liczbę włókien, proporcjonalnie do rozległości uszkodzenia.

  Uraz bezpośredni (stłuczenie) uszkadza najgłębsze włókna, przylegające do powierzchni kości. Można przyjąć, że ciśnienie jest przenoszone z powierzchni 

  do warstw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejscowe kostnienie mięśni jako następstwo sumujących się mikrourazów

  W obrazie histologicznym stwierdza się najpierw rozległą proliferację międzymięśniowej tkanki łącznej, a następnie wysepki chrząstki i kości. W początkowym okresie włókna mięśniowe nie są objęte procesem kostnienia, a tylko otoczone uciśnięte przez kostniejącą tkankę włóknistą, przeto do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i ewolucja krwiaka

  Krwiaki śródmięśniowe stanowią jedno z najczęstszych uszkodzeń w sporcie, niestety najrzadziej rozpoznawanych i bardzo rzadko poważnie traktowanych, a co za tym idzie niewłaściwie leczonych. Krwiaki stanowią naturalne i nieukninione następstwa stłuczeń i naciągnięć mięśni, przy czym stłuczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 280

  praca w formacie txt

Do góry