Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespół bark-ręka (algodystrofia kończyny górnej)

  Zespół bark-ręka stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofli współczulnej w obrębie kończyny górnej.

  Odruchowymi dystrofiami współczulnymi nazywa się zespół bólu, obrzęku, sztywności i upośledzenia funkcji kończyny powstający w wyniku urazów (często zupełnie banalnych - zakłucie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /10 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niestabilność stawu ramiennego

  Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym i charakteryzuje się bardzo dużą ruchomością. Budowa kostna tego stawu (płaskie wydrążenie stawowe łopatki) a priori predysponuje do niestabilności zwłaszcza, gdy kość ramienna jest odwiedziona i zrotowana na zewnątrz.

  O stabilności stawu ramiennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /8 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie stożka rotatorów

  Uszkodzenia stożka rotatorów stanowią najczęstszą przyczynę dysfunkcji barku u osób w starszym wieku oraz w wieku dorosłym u osób uprawiających sport.

  Z badań De Palmy wynika, że po 50 r. ż. jedna na 4 osoby jest dotknięta jakiegoś stopnia uszkodzeniem stożka rotatorów (częściej mężczyzni i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół bolesnego barku pływaka (czynnościowa niestabilność stawu ramiennego u pływaków)

  W piśmiennictwie światowym opisano wiele dolegliwości określanych mianem „barku pływaków”, jednakże większość z nich nie jest specyficzna dla pływania i występuje również w innych dyscyplinach sportu.

  We współczesnym pływaniu zawodnicy wykonują rocznie ponad milion ruchów traumatyzujacych bark...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doleczanie po zabiegach operacyjnych

  W przypadku ubytków niewielkich, dających się bez trudu naprawić, operowaną kończynę zawiesza się na temblaku; czynne ruchy typu wahadła podejmuje się już po upływie kilku dni.

  Po rekonstrukcjach większych ubytków kończynę zabezpiecza się chustą trójkątną lub opatrunkiem typu Dessoulta i na ruchy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie mięśnia piersiowego większego

  Mięsień piersiowy większy jest największym i najsilniejszym mięśniem obręczy barkowej. Poszczególne części mięśnia - obojczykowa, mostkowa i żebrowa - o różnym kierunku przebiegu łączą się we wspólnym przyczepie do kości ramiennej. Najczęściej dochodzi do naderwania lub przerwania poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozerwanie pełnej grubości ścięgien m. nad- i podgrzebieniowego

  Uszkodzenia tego typu określa się powszechnie jako „duże”. Konieczna jest zazwyczaj otwarta akromioplastyka i naprawa uszkodzenia.

  Naturalnie, na wynik wpływ ma tak geografia uszkodzenia, jak stopień zaników mięśniowych, stopień ciasnoty stawu podbarkowego oraz wiek pacjenta.

  W przypadkach nie nadających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

  Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia nerwu nadłopatkowego

  Pourazowy zespół usidlenia i neuropatii nerwu nadłopatkowego jest niedostatecznie brany pod uwagę w rozważaniach metodologicznych i w diagnostyce różnicowej bolesnego barku.

  Do neuropatii nerwu nadłopatkowego, wychodzącego z górnego pnia splotu ramiennego (C5-C6), dochodzi zazwyczaj z powodu usidlenia we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /8 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesna destabilizacja ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

  Ścięgno może przemieścić się przed mięsień podłopatkowy z przerwaniem więzadła poprzecznego lub pomiędzy guzek mniejszy a ścięgno mięśnia podłopatkowego, czemu towarzyszy odwarstwienie przyczepu tego mięśnia.

  Do zwichnięcia ścięgna może dojść podczas zgięcia, odwiedzania ramienia ponad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 252

  praca w formacie txt

Do góry