Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba Hoffy

  Głównymi przyczynami zespołu ucisku i drażnienia wewnątrzstawowego ciała tłuszczowego u osób młodych może być uraz - bezpośrednie uderzenie stawu od przodu albo sumowanie się mikrourazów sportowych czy zawodowych.

  Najczęstszą przyczyną samoistnego obrzęku ciała tłuszczowego u kobiet jest zespół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego

  Pasmo biodrowo-piszczelowe przyczepia się na obwodzie do guzka piszczelowego (guzek Gerdy’ego). Pasmo przemieszcza się nad kłykciem bocznym kości udowej wraz ze zginaniem i prostowaniem kolana.

  Do konfliktu i podrażnienia pasma, jak też zapalenia kaletki maziowej dochodzi najczęściej u biegaczy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiele dołu podkolanowego

  Torbiel dołu podkolanowego może tworzyć się z powodu przepukliny błony maziowej przez tylną część torebki stawowej kolana lub, częściej, w następstwie przepływania płynu stawowego ze stawu w następstwie istnienia połączenia stawu z kaletką m. brzuchatego lub m. półbłoniastego.

  Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /5 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entezopatia mięśnia podkolanowego

  Mięsień podkolanowy jest pomocniczym stabilizatorem kolana, szczególnie eksploatowanym przy bieganiu. Do przeciążenia mięśnia dochodzi przy intensywnym bieganiu w terenie pagórkowatym lub bieganiu po nachylonej bieżni, wymuszającym nawracanie stóp i skręcanie goleni do wewnątrz.

  Objawy

  Przeciążenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki przedrzepkowej

  Najczęściej mamy do czynienia z zapaleniami bezbakteryjnymi, na tle przewlekłego, mechanicznego drażnienia przedniej okolicy kolana (np. kolano klęczących). W wyjątkowych przypadkach dochodzi do zapaleń ropnych, szczególnie gdy współistnieją uszkodzenia skóry (skaleczenia, zadrapania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesna destabilizacja stawu strzałkowo-piszczelowego górnego

  Górny staw strzałkowo-piszczelowy jest biomechanicznie powiązany ze stawem piszczelowo-skokowym. Stąd nierzadkie jego przeciążenia, a nawet bolesna destabilizacja. Do uszkadzania stabilizatorów stawu dochodzi najczęściej przy gwałtownych skrętach kolana (np. narty wodne itp.).

  Objawy

  Bóle w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chondropatie i chondromalacje kolana

  Chondromalacja jest procesem chorobowym, którego istotę stanowi niszczenie chrząstki stawowej. Pomijając predyspozycje genetyczne, zasadnicze znaczenie przyczynowe mają sumujące się mikrourazy, powodujące uszkodzenia warstwy głębokiej chrząstki (chondromalacja głęboka); chondromalacja powierzchowna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entezopatie przyczepów mięśni i naderwania mięśni

  Każdy mięsień przyczepiający się w okolicy spojenia łonowego oraz przedniego pierścienia miednicy może ulec przeciążeniu lub nawet naderwaniu*.

  Najczęściej mamy do czynienia z entezopatią lub uszkodzeniem m. przywo-dziciela długiego oraz mięśni prostych brzucha. Z innych entezopatii należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół nadmiernego, bocznego przyparcia rzepki

  Do nadmiernego, bolesnego przypierania bocznej części rzepki do kości udowej dochodzi w przypadku utraty przez rzepkę pełnej ruchomości oraz z powodu zaburzenia centralnego stabilizowania rzepki w rowku międzykłykcio-wym i jej trwałego ustawienia w pochyleniu do boku.

  Ustawienie to zaburza prawidłowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki krętarzowej

  Zapaleniom krętarzowej kaletki maziowej towarzyszą nierzadko zwapnienia. Złogi wapienne umiejscawiają się w ścięgnach przylegających do kaletki w bliższym odcinku kończyny. Zapaleniu kaletki może towarzyszyć zapalenie zwapniające ścięgien mm. przywodzicieli uda lub m. szerokiego bocznego.

  W sporcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt

Do góry