Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Polski model rehabilitacji

  Powiązanie rehabilitacji z procesem leczenia chorego nadało jej charakter kompleksowy, tzn. uwzględniało wszystkie aspekty potrzeb chorego, a więc nie tylko lecznicze, lecz także psychologiczne, społeczne i zawodowe. Przyczyniło się to do ukształtowania pewnego swoistego modelu rehabilitacji stosowanej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie chirurgiczne

  Leczenie chirurgiczne zaczęło tak znacznie górować nad mozolnym i długotrwałym leczeniem zachowawczym w ortopedii, że stało się początkowo jej elementem dominującym. Zdawało się nawet, że chirurgia wchłonęła ortopedię. Zaczęto uważać ortopedię za „córkę” chirurgii.

  Tymczasem postęp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe obowiązki deontologiczne lekarza

  Do 1973 r. do chwili wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej służby zdrowia rehabilitacja rozwijała się zgodnie z potrzebami chorych i w głównej mierze zależała od dobrej woli jednostek organizacyjnych służby zdrowia. Obecnie zapewnienie choremu rehabilitacji stało się obowiązkiem.

  Deontologia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza rehabilitacji

  Rehabilitacja wyłoniła się w rozwiniętych społeczeństwach z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo poczuły się odpowiedzialne.

  Były to początkowo wojny i epidemie, jak choroba Heinego-Medina, kalectwa wrodzone, a później nieszczęśliwe wypadki, choroby okaleczające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do fizjopatologii narządu ruchu

  Szkielet kończyn i kręgosłupa jest rusztowaniem budowy całego ciała, nadaje mu kształt i rozmiar, ochrania (czaszka, kanał kręgowy, klatka piersiowa) narządy wewnętrzne i wrażliwe struktury nerwowe, zapewnia bierną stabilizację ciała, ponadto stwarza płaszczyzny dla przyczepów mięśni i ścięgien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia ortopedii i rehabilitacji

  W roku 1741 Nicholas Andry {Nicolas Andre), profesor medycyny na Uniwersytecie w Paryżu, uważany powszechnie za „ojca ortopedii” wydał swój podręcznik pt. „Ortopedia, czyli sztuka zapobiegania i poprawiania zniekształceń ciała u dzieci”. Użyte tam po raz pierwszy przez autora słowo „rorthopedie” wywodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /13 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie ścięgna piętowego

  Istotną przyczyną zapalenia ścięgna mięśnia piętowego jest związana z wiekiem utrata fizjologicznej elastyczności jednostki mięśniowo-ścięgnistej m. trójgłowego łydki.

  Nierzadko, w wyniku wewnętrznego i zewnętrznego ucisku dochodzi do narastającej anemizacji ścięgna. Doprowadza to w końcu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie po uszkodzeniach nerwów obwodowych

  Do uszkodzenia nerwów obwodowych dochodzi tak w zranieniach otwartych, jak i zamkniętych (stłuczenie, ucisk), w złamaniach kości i zwichnięciach stawów. W stłuczeniach i rozciągnięciach, powodujących przejściowe upośledzenia czynności nerwu jego czynność powraca samoistnie w ciągu kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie ścięgna piętowego

  Uważa się, że zdrowe ścięgno piętowe nie ulega zerwaniu (raczej dojdzie do złamania awulsyjnego).

  Bezpośredni uraz okolicy ścięgna, nawet o niewielkiej sile, trafiając na patologicznie zmienione tkanki może doprowadzić do ich częściowego lub pełnego zerwania. Do uszkodzenia może także dojść w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt

Do góry