Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stawy

  Ruchome połączenia maziowe kości (juncturae sy-noviales) nazywamy stawami. Każdy staw zawiera powierzchnie stawowe, torebkę stawową i jamę stawową, a ponadto składniki niestałe: obrąbek, łąkotki, więzadła stawowe.

  U osoby dorosłej jama dużego stawu (kolanowego) może w stanach patologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja rehabilitacji

  Słowo „rehabilitacja”, które wprowadzili Anglosasi po pierwszej wojnie światowej, było trafnym okre-śłenic/n (łacińskie słowo toMi/as oznacza, .zręczność, sprawność”, a przedrostek re - „zwrotność”). Dotyczyło to w tym okresie osób dorosłych, głównie inwalidów wojennych, którym kalectwo nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie kości

  W języku klinicznym występują często zamiennie używane określenia wzrost i wzrastanie (rośnięcie). W istocie słowo wzrost (ang. size, franc. taille, niem. Wuchs) jest nazwaniem wymiaru długości czy wysokości ciała, podczas gdy słowo wzrastanie lub rośnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i zadania rehabilitacji we współczesnej służbie zdrowia

  Rehabilitacja w swoim rozwoju zajmowała różne miejsca w ochronie i służbie zdrowia. W rozwiniętych społeczeństwach rehabilitacja wyłoniła się z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo czuły się odpowiedzialne.

  Po drugiej wojnie światowej nastąpił wielki postęp w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek szkieletowy

  Na podstawie zdjęć radiologicznych rosnącego kość-ca można dość dokładnie określić, czy okres rozwoju szkieletu dziecka odpowiada wiekowi metrykalnemu (chronologicznemu). Podstawowym sposobem określenia wieku kostnego (szkieletowego) jest porównanie radiogramu lewej ręki wykonanego w projekcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój rehabilitacji w Polsce

  Historia rehabilitacji w Polsce ma duże tradycje. Sięgają one wieku XVI. Lekarz nadworny Stefana Batorego - Wojciech Oczko, wzorując się na Galenie, propaguje w Polsce leczenie ruchem. Zagadnienie to omawia szeroko w swoim dziele, podkreślając charakter zdrowotny i leczniczy ćwiczeń.

  Zasadniczy rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania ortopedii

  Ortopedia jest specjalnością lekarską, która zajmuje się całością zagadnień związanych z nieprawidłowościami w zakresie czynności i kształtu narządu ruchu, powstałych z różnych przyczyn. Są to więc wady wrodzone, zaburzenia wzrostowe, choroby nabyte i skutki urazów oraz nieszczęśliwych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebudowa kości

  Na szybkość rośnięcia kości wpływają czynniki mechaniczne, takie jak ucisk lub rozciąganie, czynność chrząstek nasadowych, a także stopień ukrwienia przynasad. Zjawisko remodelowania kości pod wpływem sił mechanicznych: nacisku, grawitacji, pociągania przez więzadła, ścięgna i mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunki rozwoju rehabilitacji

  Uznanie rehabilitacji za integralną część leczenia przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 

  w 1969 r. miało zasadnicze znaczenie dla ukształtowania się rehabilitacji w poszczególnych działach służby zdrowia.

  Wszystkie kraje członkowskie Rady Europy, w tym i Polska, opracowały i wdrożyły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka w ortopiedii

  Jeśli w służbie zdrowia mówi się o profilaktyce, to z reguły myśli się o chorobach zakaźnych i o umieralności niemowląt, pomijając, niestety, profilaktykę kalectw narządu ruchu. Jeżeli takie myślenie dotyczy administratorów służby zdrowia, może to mieć fatalne skutki. Brak odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 238

  praca w formacie txt

Do góry