Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zasady metody testowania mięśni

  Wartość działania mięśnia jest oznaczona liczbami

  0-5 oraz procentami określającymi odpowiednik siły mięśniowej w stosunku do zdrowego mięśnia (100%).

  0    - 0% = brak wszelkiego śladu skurczu mięśnia.

  1    - 5% = ślady skurczu mięśnia bez wyniku ruchowego.

  2    - 20% = słaby; skurcz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócenie nogi

  Skrócenie nogi. Jeżeli noga jest niewiele skrócona (3-5 cm) i wydolna w dźwiganiu masy ciała, chód nie zmienia się wyraźnie. Chory wyrównuje krótkość kończyny pochyleniem miednicy. Dopiero w większych skróceniach, ponad 5 cm, chory wyrównuje długość kończyny ustawieniem końskim stopy po stronie chorej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie czynności kończyn u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd)

  U dziecka z postacią spastyczną mpd wzajemna pozycja i funkcja stawów kończyn zależna jest od stanu równowagi mięśniowej. Zaburzenia tej równowagi najczęściej wynikają ze spastyczności, obejmującej silniejszą grupę mięśni. Prowadzą one do wadliwej pozycji poszczególnych stawów oraz całej kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy

  Deficyt wyprostu. Chory leży na plecach. Stosuje się dwie pozycje wyjściowe do badania. W pierwszej staw biodrowy zginamy do kąta 90°. Jedną ręką wykonujemy nacisk na kolano wzdłuż długiej osi uda w kierunku proksymalnym dla ustabilizowania miednicy. Drugą ręką chwytamy goleń w okolicy nadkostkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

  Pozycją zerową dla kończyny górnej jest jej zwisanie wzdłuż klatki piersiowej w postawie pionowej badanego, przy czym ramię znajduje się pośrednio między skręceniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli w tej pozycji zegniemy łokieć do kąta prostego, przedramię zwraca się do przodu, równolegle do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw ramienny

  Deficyt biernego odwiedzenia. W badanej pozycji stabilizujemy łopatkę, naciskając od góry jedną ręką okolicę wyrostka barkowego. Zmniejszamy w ten sposób współudział łopatki w ruchach stawu ramiennego. Drugą ręką wykonujemy, stojąc przed chorym, odwiedzenie bierne powolne i szybkie ramienia (ryc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów kręgosłupa

  W każdej części kręgosłupa jest możliwy ruch zginania (flexio)y prostowania (extensio), przechylania bocznego (inclinatio lateralis) oraz obracania (rotatio) określanego również jako skręcanie. Amplituda określonego rodzaju ruchu w poszczególnych częściach kręgosłupa jest bardzo różna.

  Decydują o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw łokciowy

  Deficyt biernego wyprostu. Z pozycji zgięcia stawu łokciowego i pośredniego ustawienia przedramienia, trzymając jedną ręką ramię, a drugą nadgarstek, badający wykonuje najpierw powolne, a następnie szybkie ruchy wyprostne. Wartość kąta zgięcia stawu łokciowego odpowiada skróceniu dynamicznemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów kończyn

  Badanie to ma wykazać, jakim zakresem ruchów dysponuje dany staw (ruch bierny) oraz jakim zakresem potrafi badany posłużyć się (ruch czynny). W zwykłych warunkach zakres ruchów biernych praktycznie niemal pokrywa się z zakresem ruchów czynnych, w stanach patologicznych mogą jednak istnieć duże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zakresu ruchów w stawach

  Do niedawna istniały różne sposoby zapisu i niejednolita terminologia, co wprowadzało zamęt w dokumentacji. W ostatnich latach używa się powszechnie zapisu uznanego za międzynarodowy. Akceptowało go Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Trau-matologiczne.

  Przyjmuje się następujące pozycje zerowe:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt

Do góry