Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jontoforeza

  Jontoforeza (zwana inaczej jonizacją lub jonofo-rezą) wykorzystuje biegunowe oddziaływanie prądu stałego do wprowadzania leków przez skórę lub błonę śluzową. Stosuje się leki ulegające dysocjacji elektrycznej, przy czym kationy wprowadzane są spod elektrody dodatniej, aniony spod elektrody ujemnej. Są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie ćwiczeń w wodzie z małymi dziećmi

  Małe dzieci lubią wodę i chętnie w niej przebywają. Prowadzenie ćwiczeń nie natrafia na trudności, jeżeli dziecko jest oswojone z wodą i ma pełne zaufanie do prowadzącego ćwiczenia. Dlatego też do ćwiczeń ścisłych przystępujemy dopiero wtedy, gdy dziecko zachowuje się w wodzie zupełnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia impulsowym polem magnetycznym (Ter-rapuls, Diapuls)

  Impulsowa diatermia krótkofalowa wykorzystuje działanie energii elektromagnetycznej bez oddziaływania ciepła na tkanki. Stosuje się impulsy o różnej mocy szczytowej, częstotliwości i czasie trwania. Impulsy występują cyklicznie z przerwami, w czasie których następuje rozpraszanie ciepła. Działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie balneoterapii i wykorzystanie jej do leczenia usprawniającego

  Balneoterapia jest nauką o stosowaniu wód leczniczych, peloidów i innych metod uzdrowiskowych. W balneoterapii odróżniamy: leczenie kąpielami, kuracje pitne, wziewanie wód leczniczych oraz irygacje. Peloidy -borowiny i muły - stosowane są przeważnie w postaci zawijań, okładów lub tamponów.

  Balneoterapię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnetoterapia

  Do celów leczniczych wykorzystywane jest zmienne, impulsowe pole magnetyczne. Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie tkanki. Przyczynia się do poprawy bilansu energetycznego komórki na skutek działania sił elektromotorycznych stabilizujących polaryzację błony komórkowej. Powoduje wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  Pod pojęciem fizykoterapii rozumie się stosowanie w celach leczniczych różnych zabiegów fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Posługujemy się przy tym energią elektryczną, promieniową, termiczną oraz wodą i masażem. Bodźce fizyczne działają bezpośrednio na skórę lub błonę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorych po wylewie śródmózgo-wym

  Krwotoki mózgowe powstają w wyniku pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, przy współistniejącym często nadciśnieniu tętniczym. Stopień nasilenia i czas trwania może być różny. Podstawowym objawem dokonanego wylewu - udaru mózgowego są porażenia lub niedowłady połowicze, rozmieszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standardy opieki pielęgniarskiej

  Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej ortopedycznej określają zasady i sposoby postępowania w opiece nad poszczególnymi grupami chorych, wyodrębnionymi na podstawie przyjętego kryterium, np. stanu zdrowia, zdolności do samoopieki, jednostki chorobowej lub specyficznej sytuacji, w której chory się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnacja chorego w rehabilitacji po amputacji kończyn dolnych

  Do wygodnego noszenia protezy niezbędny jest zdrowy kikut. Do obowiązków pielęgniarki należy uczenie chorego pielęgnacji kikuta. Skórę kikuta należy lekko masować, prowadząc ruch w stronę linii szwów. Na kikut nie należy nakładać żadnych kremów, gdyż wywołują one macerację skóry. Chorego uczy się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego

  Przygotowanie fizyczne chorego przez pielęgniarki zależy od rodzaju operacji i miejsca jej przeprowadzenia. Przygotowanie fizyczne może mieć szerszy lub węższy zakres. Szerszy zakres, tj. wieloetapowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, obejmujące okres przygotowania psychicznego i fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt

Do góry