Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    Rehabilitacja społeczna i zawodowa

    Oprócz zabiegów leczniczych człowiek niepełnosprawny potrzebuje pomocy w usunięciu obiektywnych przeszkód w jego fizycznym i społecznym otoczeniu, utrudniających mu adaptację do niepełnosprawności i pełną rehabilitację. Pomoc tego rodzaju jest udzielana w procesie poradnictwa rehabilitacyjnego i polega...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 649

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Terapia zajęciowa

    Terapia zajęciowa (ergoterapia, leczenie pracą) w systemie kompleksowej rehabilitacji jest jeszcze jednym środkiem leczniczym, mającym na celu przyśpieszenie powrotu utraconych funkcji narządu ruchu lub ich kompensacji przez wyrobienie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest uzupełnieniem i...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 510

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ultradźwięki

    Ultradźwięki (UD) są to fale dźwiękowe, niesłyszalne dla ucha ludzkiego, o częstotliwości powyżej 20 000drgań na sekundę (20 kHz). Źródłem ultradźwięków jest płytka kwarcowa, turmalinowa bądź ferromagnetyczna, umieszczona w szybkozmiennym polu magnetycznym. Mechaniczne drgania płytki w tym polu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 925

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Elektroterapia

    W elektroterapii wykorzystuje się prądy stałe i prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości. Prąd stały, inaczej galwaniczny, działa stymulująco na zakończenia nerwów czuciowych, ruchowych, układ autonomiczny oraz bezpośrednio na włókna mięśniowe. Może wywierać działanie przeciwbólowe...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 374

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zadania i metody pracy psychologa

    Organizacja leczenia chorób narządu ruchu przewiduje udział psychologa w charakterze konsultanta na oddziałach chirurgii ortopedycznej lub jako członka wielospecjalistycznego zespołu rehabilitacyjnego. Psycholog pełniący rolę konsultanta zajmuje się chorymi wyznaczonymi przez lekarza, który przedstawia w...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 329

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Masaż leczniczy

    Masaż leczniczy tzw. klasyczny to wiele ruchów wykonywanych ręką masażysty w określonym tempie i pewnej kolejności. Ruchami tymi są: głaskanie, ugniatanie, rozcieranie, oklepywanie i wstrząsanie. Bodźce mechaniczne, jakich dostarcza masaż przez ucisk i rozciąganie tkanek, oddziałują bezpośrednio na...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 455

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Galwanizacja przepływowa

    Przepływ prądu stałego przez tkankę nerwową i mięśniową powoduje zmianę ich pobudliwości, tzw. elektrotonus, na skutek polaryzacji i zmiany przepuszczalności błon komórkowych. Pod katodą pobudliwość ta wzrasta, zwiększa się ukrwienie i odżywienie tkanek, pod anodą pobudliwość jest obniżona...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /586

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Urządzenia do hydroterapii

    Urządzenia do ćwiczeń w wodzie są bardzo różne. Mogą to być proste, zwykłe wanny kąpielowe odpowiednio zaadaptowane, specjalne wanny lub baseny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń w wodzie, pływania i nauki chodzenia.

    Najprostszym urządzeniem do ćwiczeń w wodzie jest wanna. W celu ułatwienia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 838

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Elektrostymulacja zwana elektrogimnastyką

    Przepływ prądu galwanicznego wywołuje skurcze określonych grup mięśni, co przyczynia się do ich usprawniania. Stosuje się tu impulsy prostokątne lub trójkątne, układając elektrody na przyczepie początkowym i końcowym mięśnia. Skurcz mięśniowy wywoływany jest w momencie otwierania i zamykania...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 344

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sposób prowadzenia ćwiczeń w wodzie

    Warunkiem pełnego wykorzystania wszystkich omówionych dodatnich cech wody i osiągnięcia jak najlepszych warunków usprawniania jest właściwe prowa-

    dzenie ćwiczeń w wodzie. Pierwszym bardzo istotnym czynnikiem w postępowaniu jest przyzwyczajenie i oswojenie pacjenta z wodą; na ten cel przeznaczamy pierwsze...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 561

    praca w formacie txt

Do góry