Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Historia naturalna rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  Wczesne rozpoczęcie leczenia dysplastycznego stawu biodrowego stwarza lepsze szanse na normalizację rozwoju stawu biodrowego. Jednakże niektóre dysplastycz-ne stawy biodrowe pozostają nierozpoznane i nieleczone pomimo gęstej sieci badań przesiewowych zarówno klinicznych, jak i ultrasonograficznych. Niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomografia komputerowa

  Tomografia komputerowa pozwala na uzyskanie obrazów przekrojów stawów biodrowych w płaszczyźnie poprzecznej, a więc prostopadłej do klasycznego, czołowego obrazu miednicy. Tomografia komputerowa nie jest przydatna w badaniu noworodków i niemowląt ze względu na konieczność współpracy pacjenta w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz kliniczny rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym

  Obraz kliniczny rozwojowej dysplazji stawoi biodrowego różni się w zależności od wieku chorego. Najistotniejsze dla rokowania jest stwierdzenie dysplazji w okresie noworodkowym. Objawem, który w tym okresie można przeoczyć, jest objaw niestabilności stawu biodrowego. W zależności od stopnia i zakresu tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie cztery tygodnie ciąży a układ kostny

  Okres ostatnich tygodni ciąży stanowi trzeci moment w rozwoju stawu biodrowego, w którym występuje zagrożenie jego zwichnięciem. Czynnikiem tym jest dysproporcja między wielkością płodu i działających na niego sił ściskających macicy (ang. moulded baby). Ponadto działanie czynników mechanicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunasty tydzień ciąży - układ kostny

  W tym czasie wszystkie elementy stawu biodrowego odpowiedzialne za jego stabilność są już rozwinięte, lecz jeszcze niezbyt silne. W nowo uformowanym stawie biodrowym dochodzi do pierwszej zmiany pozycji, to jest do ruchu rotacji wewnętrznej. Staw musi być wystarczająco stabilny, ażeby wytrzymać ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osiemnasty tydzień ciąży - układ kostny

  Drugim okresem, gdy staw biodrowy jest szczególnie zagrożony zwichnięciem, jest czas około 18. tygodnia ciąży. Wówczas mięśnie wokół stawu biodrowego są już prawidłowo rozwinięte, aktywność ruchów jest tak duża, że matka zaczyna je również odczuwać. Zdaniem Degi zachodzi wówczas możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój bliższego końca kości udowej w okresie płodowym

  Bliższy koniec k. udowej tworzy głowa, szyjka i dwa krętarze. Funkcja stawu biodrowego i całej kończyny dolnej istotnie związana jest z dwoma parametrami morfologicznymi, opisującymi kształt bliższego końca k. udowej. Są to kąt szyjkowo-trzonowy i kąt torsji k. udowej nazywany najczęściej kątem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie niepełnosprawności i niezdolności do pracy

  Oceną stopnia utraty sprawności psychofizycznej

  i zdolności do wykonywania pracy zarobkowej zajmują się powiatowe zespoły do spraw orzekania

  0    stopniu niepełnosprawności i lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka tylko o niezdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na kształt panewki stawu biodrowego

  Na podstawie wyników badań klinicznych i doświadczalnych stawów biodrowych zwichniętych i prawidłowych można stwierdzić, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na kształt panewki jest obecność w jej wnętrzu głowy k. udowej. Potwierdziły to również badania Harrisona, który zaobserwował brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i klasyfikacja wad wrodzonych narządu ruchu

  Odmienności kształtu i budowy ciała są typowe dla gatunku ludzkiego i zazwyczaj nie prowadzą do klinicznych konsekwencji. W przypadkach, w których ich nasilenie doprowadza do upośledzenia funkcji narządu, kończyny bądź całego ciała i/lub jego prawidłowego wyglądu, a pojawienie się miało miejsce nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt

Do góry