Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Metody badania jakości życia związanej ze zdrowiem

  W wyniku postępu cywilizacyjnego ludzkie życie uległo wydłużeniu, co spowodowało wzrost liczby osób przewlekle chorych, zwłaszcza w starszym wieku. Wchodzenie osób z wyżu demograficznego w wiek zaawansowany stawia duże wymagania przed służbą zdrowia i opieką społeczną. Świadczenie osobom w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy terapii uzależnień i opieki nad osobami uzależnionymi i ich rodzinami

  Uzależnienia są zaburzeniami wymagającymi leczenia, zwykle długoterminowego. Niewątpliwie powinno się im zapobiegać przez działania profilaktyczne, terapeutyczne i opiekuńcze. Celem współcześnie realizowanej terapii uzależnień jest utrzymanie przez pacjenta jak najdłuższego okresu abstynencji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /5 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zawodowe personelu pielęgniarskiego w profilaktyce i terapii osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych

  Rola personelu pielęgniarskiego w profilaktyce i terapii uzależnień wynika z założeń systemu kształcenia, filozofii i misji zawodowej oraz ustaleń prawnych dotyczących zawodu pielęgniarki i położnej. Z analizy informacji dotyczących rozpowszechnienia problemu uzależnień, form i zasad terapii, potrzeb...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /7 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania i organizacja pomocy psychologicznej w Polsce

  Obok opieki psychiatrycznej osoby z zaburzeniami psychicznymi poddawane są zwykle również diagnostyce i opiece psychologicznej, dlatego warto zastanowić się nad tym, co jest istotą i podstawowym celem oddziaływań psychologicznych, a także przyjrzeć się zadaniom psychologa klinicznego.

  Kiedy mówimy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka paliatywna nad dzieckiem

  Za początek rozwoju domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce, jako wyodrębnionej specjalności w pediatrii, można przyjąć rok 1994, kiedy w Instytucie Matki i Dziecka rozpoczęło działalność Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (WHD).

  W Polsce obserwowany jest stały wzrost liczby dzieci znajdujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /4 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka długoterminowa w wybranych schorzeniach psychicznych

  Wiele zaburzeń psychicznych przebiega w sposób chroniczny i cechuje się okresami zaostrzenia dolegliwości przeplatanymi okresami lepszego samopoczucia. Objawy choroby utrzymują się przez wiele lat u około 30-35% osób chorujących na schizofrenię i 10-20% chorych na depresję. U 60% osób, u których rozpoznano...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolontariat w opiece długoterminowej

  W ramach tzw. trzeciego sektora bardzo prężnie rozwijają się w Polsce organizacje pozarządowe, których głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju świadomego społeczeństwa. W związku z tym pojawiła się idea wolontariatu (łac.volontarius - dobrowolny, chętny), czyli dobrowolnej, bezpłatnej, świadomej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /4 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział pielęgniarki w profilaktyce terapii uzależnień

  Według Światowej Organizacji Zdrowia spożywanie alkoholu jest trzecim w kolejności czynnikiem ryzyka chorób i urazów na świecie. W USA 15-20% pacjentów leczonych przez lekarzy rodzinnych piło lub pije w sposób szkodzący zdrowiu, 8-10% osób zgłasza się do lekarza rodzinnego z problemem zdrowotnym wywołanym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W WARUNKACH DOMOWYCH

  Rodzina jest naturalnym środowiskiem człowieka w każdym wieku i w każdym stanie zdrowia, stąd też stanowi najważniejszą instytucję opieki długoterminowej nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Opieka nad człowiekiem starym, przewlekle chorym czy niepełnosprawnym należy do tradycyjnych funkcji rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /11 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych

  Przyczyny używania środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży oraz w populacji osób dorosłych upatruje się w dążeniach do poszukiwania przyjemności i nowych wrażeń, chęci oderwania się od rzeczywistości i ucieczki od problemów (domowych, szkolnych, środowiskowych, emocjonalnych), inklinacji do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /13.06.2014 Znaków /2 455

  praca w formacie txt

Do góry