Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Układ mięśniowy ręki

  Mięśnie kontrolujące ruchy stawów ręki dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na różnice anatomiczne i czynnościowe.

  Mięśnie zewnętrzne ręki. Do grupy tej zaliczamy wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) znajdują się w obrębie przedramienia lub dalszego końca k. ramiennej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony paluch szpotawy

  Wrodzony paluch szpotawy jest rzadko występującym zniekształceniem, na ogół jednostronnym. Dziedziczenie wady jest wyjątkowe. Często współistnieją: polidaktylia palucha, dodatkowe kości w obrębie śródstopia, skrócenie i pogrubienie I k. śródstopia, silnie rozwinięte pasmo tkanki włóknistej wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz ischemiczny Volkmanna kończyny dolnej

  Definicja. Analogicznie jak w kończynie gómej zespół Wolkmanna spowodowany jest niedokrwieniem kończyny, które powoduje postępujące zwyrodnienie mięśni i nerwów, a w następstwie - zbliznowacenie i skrócenie mięśni z wtórnymi zniekształceniami, głównie stopy. W obrębie kończyny dolnej występuje on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa spłaszczona

  Być może bardziej właściwym określeniem dla tego typu zniekształcenia byłoby „stopa szeroka”. Jest to zniekształcenie charakterystyczne dla osób dorosłych, szczególnie kobiet. Dochodzi do niego wskutek niedomogi mięśniowej i więzadłowej w obrębie przodostopia. Na radiogramach w pozycji stojącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakładający się palec piąty

  Nakładanie się palca na sąsiedni (ang. overlapping toe), występujące często rodzinnie, dotyczy najczęściej palca piątego. Zniekształcenie palca spowodowane jest skróceniem ścięgna prostownika i obkur-czeniem torebki stawu śródstopno-palcowego po stronie grzbietowo-przyśrodkowej. Dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anatomia czynnościowa i fizjologia ręki

  Do prawidłowej oceny zmian chorobowych i uszkodzeń w obrębie ręki niezbędna jest dobra znajomość zagadnień anatomii czynnościowej. Przedstawienie tych problemów w całości w ramach krótkiego rozdziału jest niemożliwe i dlatego omówienie ma za zadanie jedynie zwrócenie uwagi na pewne zasadnicze elementy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce zagięte - szpotawe lub koślawe

  Jest to wrodzone zniekształcenie palców, które polega na ich zagięciu w płaszczyźnie podłoża, w stawie międzypaliczkowym dalszym w kierunku szpotawości lub koślawości. Powoduje to niekiedy zachodzenie palców na siebie. Zmiana często występuje rodzinnie. Warto również obejrzeć ręce chorego, albowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa statyczna

  Definicja. Stopę płasko-koślawą statyczną opisuje się na podstawie jej obrazu klinicznego, niekiedy radiologicznego lub plantograficznego. Niemniej jednak wydaje się, że żadna z metod oceny nie jest wystarczająca. O stopie płaskiej mówimy wtedy, gdy przyśrodkowy łuk podłużny stopy opiera się o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /7 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palce szponiaste

  Zniekształcenie jest częścią składową stopy wrażliwej idiopatycznej, względnie zniekształceniem towarzyszącym schorzeniom neurologicznym lub systemowym, np. reumatoidalnemu zapaleniu stawów. Paliczek bliższy ustawiony jest w zgięciu grzbietowym, a środkowy i dalszy w zgięciu podeszwowym. Próba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa wiotka

  Stopa płasko-koślawa statyczna jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zniekształceń stóp u dzieci. Zniekształcenie to jest jednocześnie źródłem wielu kontrowersji dotyczących m.in. częstości występowania, wpływu na postawę ciała, aktywności ruchowej oraz sposobów leczenia. Zniekształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 026

  praca w formacie txt

Do góry