Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powikłania po przerwaniu ciąży

  Należy zdać sobie sprawę, że nawet w tych przypadkach, w których wydawałoby się, że nie ma przeciwwskazań dó przerwania ciąży,;*©gą w dość znacznym procencie wystąpić powikłania, nawet jeśli zabiegffest wykonany w sposób zgodny z wiedzą medyczną i przez doświadczonego lekarza.

  Powikłania te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory życia małżeńskiego, rodzinnego a rzeczywistość

  Wyobrażenia młodych ludzi o współżyciu małżeńskim, rodzinnym rzadko pokrywają się z rzeczywistością. Młodzi ludzie często zawierają związek małżeński! spodziewając się po partnerze zupełnie czet go innego, niż może on dać. Ta konfrontacja marzeń z rzeczywistością może okazać się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /6 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne skutki przerwania ciąży

  Jednym z najczęstszych powikłań mogących wystąpić w trakcie wykonania zabiegu przerwania ciąży jest uszkodzenie narządu rodnego oraz obfite krwawienie lub krwotok.

  W trakcie zabiegu lekarz ostrymi narzędziami chirurgicznymi musi rozszerzyć kanał szyjki macicy, aby stworzyć dostęp do jamy macicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie życia małżeńskiego i rodzinnego

  Podział pracy i obowiązków, a więc organizacja życia w małżeństwie i rodzinie, ma istotne znaczenie. Powinna ona umożliwiać obu małżonkom dalszy wszechstronny rozwój osobowości i zapobiegać przeciążeniu jednego z nich nadmiarem prącymi obowiązków. Przeciążenie prowadzi do fizycznego przemęczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Późne skutki przerwania ciąży

  Późne skutki przerwania ciąży.łączą się ściśle ze skutkami wczesnymi, bowiem w grę wchodzą różnego rodzaju zakażenia, do których może dojść po zabiegu.

  Zabieg przerwania ciąży wiąże się zawsze z drobnymi uszkodzeniami, z otwarciem naczyń narządu rodnego,l;i drobnoustroje, które zawsze w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /4 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika życia małżeńskiego i rodzinnego

  Zachowanie się człowieka nie jest statyczne, lecz dynamiczne, tj. podlegające zmianom w czasie. Jest ono uwarunkowane ustawiczną walką różnych potrzeb, tendencji i dążeń psychofizycznych. W zależności od aktualnej przewagi jednych z nich nad resztą zachowanie będzie się zmieniać w tym lub innym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konieczność wyboru i eliminacji uczuć

  Człowieka często „rozdzierają” sprzeczne uczucia. Może to mieć miejsce w tym samym czasie i W odniesieniu do tej samej osoby* np. można kogoś jednocześnie kochać i nienawidzić (przeciwieństwa uczuciowe).

  Człowiek w ciągu całego swojego życia często ma wrażenie, że zadowolenie i rozkosz mogą mu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antykoncepcja oparta na biologicznym rytmie płodności

  Do metod regulacji urodzeń, opartych na kryteriach biologicznych, należą:

  1)    metoda kalendarzowa — tzw. metoda rytmu,

  2)    metoda termiczna,

  3)    obserwacje śluzu-— metoda Billinęjsów.

  Według Światowej Organizacji-Zdrowia do metod naturalnych obecnie zalicza się metodę termiczną i metodę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie do małżeństwa

  Przygotowanie do małżeństwa powinno objąć omówiony poniżej całokształt zagadnień, na które składa się rozwój przyszłej rodżiny:

  1.    Dobry ogólny rozwój fizyczny i psychiczny oraz dobry stan zdrowia, w połączeniu z odpowiednim doborem partnerów, powinien gwarantować, że dzieci będą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /8 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość trzeba pielęgnować

  Ze względu na niezliczone wprost odmiany ludzkiej osobowości i wielką różnorodność pragnień i potrzeb, niemożliwe jest podanie jakichś bezwzględnych wskazówek, za pomocą których można by podsycać uczucie miłości. Ten sam sposób zachowania się może bowiem czasem miłość podsycać, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /maziajka Dodano /16.01.2014 Znaków /9 398

  praca w formacie txt

Do góry