Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przedni dół czaszkowy

  T. oponowa przednia (a. meningea ant.) jest gałęzią t. sitowej przedniej (a. eth-moidalis ant.) odchodzącej od t. ocznej (a. ophthalmica) będącej przedłużeniem t. szyjnej wewn. (a. earotis int.). Do przedniego dołu czaszkowego dostaje się przez blaszkę, sitową.

  Środkowy dół czaszkowy

  T. oponowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd statyczno-słuchowy

  Między narządem statyezno-słuchowym a narządem wzroku istnieją zasadnicze różnice dotyczące ich budowy. O ile narząd wzroku jest zbudowany z warstw, które przebiegają koncentrycznie, o tyle receptory, pomocnicze i dodatkowe części składowe narządu statyczno-słuchowego stoją jeden za drugim. Wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opona twarda i jej zaloki

  Opona twarda przedstawia sobą łącznolkankowy układ napinająco-podporowy czaszki, jak też aparat zawieszenia dla mózgu. Wyściela ona całkow icie wewnętrzną powierzchnię czaszki (dura parietalis) oraz tworzy wewnętrzne przegrody i zdwojenia (dura septalis). U dorosłych z wyjątkiem okolicy podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /7 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Wszelkie postępowanie korekcyjne, przeprowadzane u osób z zaburzeniami statyki ciała, musi być indywidualnie udokumentowane. Dokumentacja jest jednak różna, w zależności od miejsca przeprowadzania tego postępowania. W placówkach wychowawczo-oświatowych podstawowym dokumentem jest bowiem "karta zająć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA I KOREKCJA ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  Analogicznie do innych działań ukierunkowanych na kształtowanie zdrowia ludzkiego, również postępowanie korekcyjne musi być oparte o racjonalne przesłanki, czemu służyć ma m.in. znajomość zagadnień poruszanych w poprzednich częściach podręcznika. Wbrew pozorom, problem nie należy do prostych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REEDUKACJA POSTURALNA

  W poprzednich rozdziałach wielokrotnie już przewijał się problem reedukacji posturalnej. Skoncentrowano się w nich jednak na podstawach tego procesu oraz raczej na jego celach, a nawet na pewnych zagadnieniach organizacyjnych. Odpowiedziano więc niejako na podstawowe pytania dotyczące tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  W poprzedniej części opracowania przedstawiono podstawowe przyczyny zaburzeń statyki ciała. Profilaktyka tych zaburzeń nie polega jednak tylko na prostym eliminowaniu powyższych przyczyn (co zresztą często nie jest możliwe) bądź na łagodzeniu czynników patogennych. Zapobieganie powstawaniu i rozwojowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY

  Na początku podręcznika przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące zarówno kształtowania nawyków w rozwoju osobniczym, jak i okoliczności oraz mechanizmów wytwarzania się nawyku nieprawidłowej postawy. W dalszych częściach opracowania zagadnienia te przewijały się jeszcze wielokrotnie, uzasadniając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /11 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBRANE ASPEKTY METODYCZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Skuteczność postępowania korekcyjnego zależy nie tylko od właściwego doboru środków i bezbłędnego wykonywania odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. Zależy ona również i od podejścia do całokształtu problemu. Ilość dzieci dotkniętych wadami postawy i wymagających w związku z tym takiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH

  Podobnie jak w wychowaniu fizycznym czy kinezyterapii, formy ćwiczeń korekcyjnych wiążą się ściśle z trojakiego rodzaju czynnikami: przestrzennymi, czasowymi oraz organizacyjnymi i oznaczają jak gdyby sposób, w jaki - korzystając z odpowiednich środków - osiąga się okreśłony cel.

  Czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /9 444

  praca w formacie txt

Do góry