Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powieki i narząd lzowy

  Powieki zamykają od przodu oczodół i tworzą elastyczny pas ponad gałką oczną (porów. sir. 46). Zadaniem ich jest utrzymywanie w stałej wilgotności rogówki. Dlatego też zamykanie i otwieranie nie stanowi tylko prostego opuszczania się i podnoszenia powiek, lecz jesl skomplikowanym, dośrodkowe skierowanym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część twarzowa głowy (splanchnocraniuni)

  W obrąbie bocznej powierzchni twarzy wyróżnia się 3 okolice: od przodu, wokół otworów twarzy znajduje się okolica mięśni mimicznych; do niej przylega położona między tukiem kości jarzmowej i m. żwaczem (m. masseter) okolica policzkowa; od tylu zaś znajduje się okolica przyuszniczo-żwaczowa, która z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /7 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt podżuchwowy (iriyoimm sulunamlihularc)

  Okolica la przedstawia sohą trójkątne pole, którego ramionami są:m.dwu-brzuścowy i żuchwa, a dno tworzy m. żu c h vvo wo-gny ko w y (m. mylohyoide-us). Mięsień ten nie wypełnia w całości powyższego trójkąta, dzięki czemu w jego części tylnej powstaje otwór będący połączeniem z jamą ustną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana błędnikowa

  Ściana błędnikowa — środkowa (paries labyrinthicus) (ryc. 19) łączy się okienkiem przedsionka (fenestra vestibuli) o przekroju około 3-3,5 mm z uchem wewnętrznym. Kanał półkolisty boczny tworzy Lu wyniosłość kanału półkolistego (prominentia canalis semicircularis), a zasadniczy zwój ślimaka —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opona miękka, pajęczynówka i zbiorniki mózgu

  Opona miękka i pa jęczy nówka tworzą razem organiczną całość (lepto-meninx). W czasie operacji szklisto przeświecająca cieniutka blonka pajęczy-nówki ściśle przylega wszędzie do opony twardej. Z kolei zaś opona miękka, która pokrywa powierzchnię mózgu z jego wszystkimi bruzdami i zakrętami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica szyjna wewnętrzna

  T. szyjna wewn. po przejściu przez znajdujący się w' obrębie piramidy kości skalistej kanał t. szyjnej wpada do zatoki jamistej, gdzie oddaje t. oczną, a następnie tuż obok skrzyżowania wzrokowego dostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowcj (ryc. 15). W odcinku zbiornikowym odgałęziają się od niej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mózgu środkowa

  T. mózgu środkowa biegnie jako dalszy ciąg 1. szyjnej wewn. w szczelinie bocznej („odcinek wyspowy"). Jest ona tu silnio poskręcana i najczęściej dzieli się na dwa główne pnie. Do przygranicznych powierzchni czołowych, ciemieniowych i skroniowych odchodzą rzędami większe gałęzie korowe, które należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mózgu tylna

  T. mózgu tylna, która jest gałęzią t. podstawnej, zaopatruje cały piat potyliczny mózgu, dolne i boczne powierzchnie płatów skroniowych, płat ciała inodzelowatego, ciałka czworacze, splot pajęczynówkowy tylnego odcinka komór bocznych (tt. naczyniówkowe tylne — aa. cliorioidcae post.), komorę III oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrywa czaszki

  Z punktu widzenia topografii głowa dzieli się na część mózgowy fncuro-cranium) i część twarzową (splanchnocraniura). Granica między nimi znajduje się na podstawie czaszki. W obrębie części mózgowej wyróżnia się z kolei obszar pokrywy czaszki i obszar podstawy czaszki.

  Czepiec stanowią płasko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowie

  Mózg, międzymózgowie i śródmózgowie leżą w przestrzeni nadnamiotowei, natomiast móżdżek i tyło mózgowie w przestrzeni podnamiotowej. Granica między nimi przebiega mniej więcej na wysokości guzowatości potylicznej zewn. (proluberantia occipitalis ext.), ew. kresy karkowej górnej (linea nuchae sup.) (ryc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 159

  praca w formacie txt

Do góry