Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Grasica

  Grasica leży między mostkiem, tchawicą i żż. ramienno-głowowymi. U dzieci >ięga ona swoimi 2 daleko w \ suniętymi płatami do dołu, do w orka osierdziowego. Zanikanie narządu rozpoczyna sie po 20 roku życia i prowadzi do powstania tzw. zamostkowego ciała tłuszczowego (corpus adiposum retro-stcrnale)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostek (sternum)

  Od przodu żebra są utrzymywane razem przy pomocy mostka, który powstaje w życiu zarodkowym w wyniku zespolenia się ze sobą parzystych listków7 mostkowych. Wyjaśnia to przyczynę występujących czasami wrodzonych szczelin mostka (fissurae storni congenitac). Proces kostnienia mostka rozpoczyna się między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy przeponowe

  Nerwy te w przebiegu rozwojowego zstępowania do dołu serca i przepony ulegają znacznemu wydłużeniu. Odejście ich od splotu szyjnego (plexus cervicalis> C3-C5) potwierdza tego rodzaju rozwój, jak też wyjaśnia przyczynę przypadkowo występujących dolegliwości oddechowych ew. zaburzeń motoryki przepony w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł piersiowy (niamiiia)

  Topograficznie gruczoł piersiowy rozprzestrzenia się w tkance podskórnej na obszarze między 2 6 żebrem od brzegu mostka do linii środkowej pachowej. U kobiety, która nie rodziła brodawka rzutuje się na wysokości 4 przestrzeni międzyżebrowej. Pojedyncze troczki (retinacula) umocowują mocno gruczoł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tchawica

  Tchawica składa się z 16-20 półksiężycowa tych klamer chrząstkowych i przeciętnie długość jej wynosi około 12 cm. Elastyczne, podłużne napięcie tchawicy jest zapewnione z jednej strony przez pod- i nadgnykową pętlę mięśniową łączącą kość gnykową z krtanią, z drugiej zaś strony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osklepek opłucnej

  Szczyty płuc tworzą wystającą ponad 1 żebrem szeroką, zaokrągloną kulę. Są one poza tym przykryte na kształt namiotu przez 3 mięśnie zębate (mm. scaleni), a opłucna oraz powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoraciea) tworzą tu błoniaste zgrubienie —osklepek opłucnej (cupula pleurae), który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczyca

  Tarczyca, która swoim kształtom przypomina literę „H“ nie leży na chrząstce tarczowatej, lecz znacznie głębiej. Cieśń (czasami jej brak) obejmuje 2 i 3 chrząstkę tchawicy, oba zaś płaty boczne tarczycy są położone po obu stronach zewnętrznych krtani, przełyku i gardła. Sięgają one w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Przełyk rozpoczyna się na wysokości 6 kręgu szyjnego (C6) od chrząstki pierścieniowatej i na wysokości 10-11 kręgu piersiowego (Th10_n) kończy się łącząc się z wpustem żołądka. Odległość od przednicłi zębów do wejścia do przełyku wynosi 15 cm (1 cieśń); do rozdwojenia tchawicy — 25 cm (2...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana sutkowa

  Ściana sutkowa — tylna (paries mastoideus) graniczy z wyrostkiem sutkowa tym. który w pierwszych latach życia zaczyna się wypełniać powietrzem dostającym się tu od strony ucha środkowego. Powstające w przebiegu pneumatyzacji komórki sutkowe są osiągalne przez zachyłek nadbębenkowy (recessus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucho zewnętrzne

  Zewnętrzny przewód słuchowy, którego długość wynosi około 36 mm, składa się z krótszej części chrząstkowej i dłuższej — kostnej. Część kostna tworzy się dopiero w pierwszych miesiącach życia wraz z płaskim wzrastaniem pierścienia bębenkowego (anulus tympanicus). Błona bębenkowa, która stoi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 977

  praca w formacie txt

Do góry