Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Śledziona

  Całkowicie wewnątrzotrzewnowo położona śledziona ma kształt ziarna kawy i normalnie nie jest wyczuwalna, ponieważ w całości jest ukryta pod lewym lukiem żebrowym [długość prawidłowa wynosi około 12 cm, szerokość (> cm i grubość 3-4 cm, waga 150-180 g (Stroicher)]. Oś podłużna śledziony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Trzustka rozciąga się na przestrzeni między dwunastnicą (głowa trzustki — caput panereatis) a wnęką śledziony (ogon — cauda). Na dolnym brzegu jest ona silnie przewężona przez szypułę naczyń krezkowych (wcięcie trzustki — ineisura panereatis). Trzustka powstaje z brzusznego i grzbietowego zawiązku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba wypełnia prawe podżebrze. Przylega ona ciasno do prawej kopuły przepony i przy maksymalnym wydechu rzutuje od przodu na 4 żebro, a przy maksymalnym wdechu na 7 żebro. Czwarta część narządu znajduje się w lewo od linii pośrodkowej ciała w nadbrzuszu powyżej pola żołądkowego (ryc. S7). W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuca

  Płuca wypełniają całkowicie klatkę piersiową aż do śródpiersia. Od strony przyśrodkowej pokrywają one serce tworząc w obrębie lewego płuca wcięcie sercowe (incisura cardiaca). W kierunku dolnym znajdują się one w bliskim sąsiedztwie ze śledzioną, wątrobą i żołądkiem, od których są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień łopatkowo-gnykowy

  M. łopatkowo-gnykowy (m. omohyoidcus) dzieli powyższą okolicę na większ\ trójkąt gnykowo-rzworoboczny (trigonuin omotrapezoideum) i mniejszy trójkąt gnykowo-o bo językowy (trigonuin omoclavicularc), który w przeciwieństwie do pierwszego trójkąta jest pokryty środkową powięzią szyi. Boczny trójkąt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiązadło pachwinowe

  Wiązadło pachwinowe (ligamentum inguinale Pouparti) nie jest właściwie jakimś odgraniczonym tworem, lecz stanowi dolną granicę rozcięgna iii. skośnego brzucha zewn., którego włókna zaginają się tu dośrodkowo, a dzięki łukowato przebiegającym pasmom włókien, znanym pod nazwą więzadła pachwinowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie (niediastinum)

  Jako śródpiersie rozumie się Lego rodzaju obszar łącznotkankowy, który po usunięciu płuca pozostaje jeszcze w obrębie klatki piersiowej (medium stat — to co znajduje się w środku). A zatem chodzi tu o przestrzeń, którą ograniczają obie opłucne śródpiersiowe. Ogólnie zostało przyjęte, że umowna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina mięśni pochyłych

  Odchodzące od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych 3 mm. pochyłe tworzą piramidę mięśniową, do której wpukla się osklepek opłucnej (ryc. (W. Żebro 1 stanowi miejsce przyczepu dla m. pochyłego przedniego i środkowego (m. scalenus ant. et med.), natomiast żebro 2 dla m. pochyłego tylnego (m. scalenus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie serca

  Położenie serca: serce ludzkie przemieszcza się daleko w lewą stronę, tak że prawie */3 jego ogólnej masy znajduje się na lewo od linii pośrodkowej ciała. U zdrowrego dorosłego człowieka uderzenie koniuszkowe znajduje się w 5 przestrzeni międzyżebrowej (PMŻ). Lewa granica serca przebiega skośnie od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa i mostek

  a) Klatka piersiowa (lhorax)

  Istotny wpływ na kształt klatki piersiowej wywierają różnice wynikające z płci, konstytucji i wieku osobnika. Kształt klatki piersiowej odpowiada stożkowi o powierzchni przekroju mniejszej w górnym i większej w dolnym jego odcinku. Oś poprzeczna klatki piersiowej jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 906

  praca w formacie txt

Do góry