Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stawy ręki

  Bliższy staw ręki —sław promieniowo-nadgarslkowy (arliculatio radiocarpea) jest dwuosiowym stawem eliptycznym umożliwiającym wykonywanie ruchów zginania i odwodzenia. Ruch rotacyjny odbywa się w obydwóch stawach przedramienia: promieniowo-lokciowym dalszym i bliższym (articulalio ra-dioulnaris prox. et...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw biodrowy

  Staw biodrowy jest kulistym stawem umieszczonym w głębokiej panewce (aeelabiilum). Ma on wyjątkowo mocny aparat więzadłowy. Torebka stawowa jest umocowana poza obrąbkiem panewkowym (labrum acetabulare), dzięki czemu warga stawowa w pukla się wolno do jamy stawowej. Od przodu torebka stawowa sięga aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół pachowy

  Dół pachowy  (lepszym określeniem jesl przestrzeń pachowa) stanowi pira-midowatego kształtu przestrzeń łącznotkankową, której szczyt znajduje się z tyłu przyczepu m. piersiowego mniejszego. Od dołu zamyka go perforowana w wielu miejscach powięź pachowa powierzchowna (fascia axillaris superfic.), w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy

  Powrózek naczyniowo-ncrwowy, którego ,,mięśniem przewodnikiem<c jest ni. kruczo-ramienny (m. coracobrachialis), składa się, idąc od strony przyśrodkowej na zewnątrz, z ż. pachowej, t. pachowej i splotu ramiennego. Topograficznie zaś wyróżnia się tu 3 odcinki, które znajdują się: 1) między obojczykiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ręka ludzka

  Ręka ludzka jest narządem chwytnym. Z tego też powodu dłoń usztywnia mocna płyta ścięgnista — rozcięgno dłoniowe, które ma za zadanie chronić jednocześnie części miękkie. Rozcięgno to składa się z podłużnych i poprzecznych pęczków (fasciculi longitudinalis et transversi), które są mocno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica jajnikowa

  Jajnik rozwija się na tylnej ścianie brzucha mniej więcej na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa i następnie zstępuje w dół (descensus ovarii). I noworodka pici żeńskiej jajnik znajduje się jeszcze na wysokości płaszczyzny wejścia miednicy, u kobiety dorosłej natomiast na bocznej ścianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macica

  Macica wpukla się do miednicy mniejszej między pęcherzem moczowym a odbytnicą. W warunkach prawidłowych dno macicy sięga płaszczyzny wejścia miednicy. Zewnętrzne ujście macicy znajduje się mniej więcej na linii łączącej oba kolce kulszowe. W następstwie zmian dotyczących objętości sąsiednich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica u kobiety

  Topografia ogólna odbytnicy odpowiada takiej samej u mężczyzny (patrz str. 190, 212). Od strony przedniej odbytnica kobiety graniczy z pochwą i szyjką macicy, od których oddziela ją przegroda odbytniczo-pochwowa i zagłębienie odbytniczo-maciczne. W kierunku dolnym kanał odbytu oddala się coraz to bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyki nasienne (vesiculae seniinales)

  Pęcherzyki nasienne przylegają do dna pęcherza moczowego. Od bańki odbytnicy oddziela je mocna przegroda odbytniczo-pęcherzowa i powięź sLer-czowo-otrzewnowa (ryc. 105). Obydwa skośnie położone w kierunku bocznym pęcherzyki nasienne, których długość wynosi około 6-7 cm, sięgają do dolnego brzegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica u mężczyzny

  Ogólne stosunki topograficzne dotyczące odbytnicy zostały przedstawione na str. 100. U mężczyzny odbytnica przylega na znacznej przestrzeni do pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych, nasienio-wodów i moczowodu. Trójkątne pole przylegania (trójkąt odbytniczo-pęche-rzowy — trigonum...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 761

  praca w formacie txt

Do góry