Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie przedmiotowe - oglądanie (obserwacja) dziecka

  Ocena wzrokowa pacjenta przez badającego dostarcza wielu cennych informacji dotyczących jego sfery zarówno fizycznej, jak i psychoemocjonalnej. Szczególnie w pediatrii - w której pozyskiwanie informacji o pacjencie odbywa się w części pośrednio (od rodziców), a nie bezpośrednio od badanego — lekarz powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ krążenia u dziecka

  Niewydolność krążenia w każdym wieku charakteryzuje triada objawów: duszność, obrzęki i sinica (objawy zastoinowe). Najczęstszą przyczyną duszności w chorobach serca jest bierne przekrwienie płuc, spowodowane utrudnieniem odpływu krwi żylnej z małego krążenia. Zastój i zwolnienie przepływu krwi w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ogólny chorego

  Przez pojęcie „stanu ogólnego” należy rozumieć rodzaj nieprawidłowości i objawów klinicznych, które badający lekarz spostrzega przy pierwszym kontakcie z pacjentem, jeszcze przed dokonaniem szczegółowego badania fizykalnego. „Slan ogólny” jest to więc subiektywne wrażenie, jakie na badającym sprawia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna u dziecka

  Podczas oglądania ocenia się kształt brzucha, skórę i tkankę podskórną, pępek, obecność rozszerzonych naczyń krwionośnych powierzchownych, symetryczność okolic w poszczególnych kwadrantach. Wymienione cechy ogląda się w pozycji leżącej (na wznak), a jeśli lo możliwe - również w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygląd i zachowanie dziecka

  W ocenę stanu ogólnego wiele wnosi zachowanie się dziecka, jego zainteresowanie otoczeniem, aktywność ruchowa, reakcje na*bodźce zewnętrzne. Dzieci nie symulują objawów, reagują autentycznie na czynnik chorobowy.

  Świadomość. Określenia „świadomość” i „przytomność” są używane zamiennie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy u dzieci

  Nerki są trudno dostępne w badaniu przedmiotowym u niemowląt i u starszych dzieci. Powiększenie tych narządów jednostronne lub obustronne może być przyczyną asymetrii brzucha, zauważalnej oglądaniem.

  Również wypełniony pęcherz moczowy może być widoczny w linii pośrodko-wej ciała ponad .spojeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie skóry dziecka

  Oglądanie skóry jako całości stanowi fragment oceny stanu ogólnego, a oglądanie poszczególnych części ciała mieści się w zasadach badania szczegółowego. W ocenie wyglądu i stanu skóry należy uwzględnić aspekty wiekowe (wcześniak, dziecko z cechami wewnątrzmacicznego niedożywienia, noworodek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie podmiotowe (wywiad)

  Jako wywiad określa się pierwszą łub kolejną rozmowę z rodzicami (opiekunami) pacjenta, na podstawie której stwarza się własne wyobrażenie o jego zdrowiu czy chorobie, a także o tym, w jakich warunkach przebywa, rozwija się i wychowuje.

  Wywiad (badanie podmiotowe) jest zbiorem szczegółowych i logicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocje

  Każdej relacji międzyludzkiej towarzyszą emocje (lęk, gniew, sympatia, przykrość, przyjemność, fascynacja i wiele innych). Powodują, że przeżycia są barwne, miłe, piękne lub złe. W kontakcie terapeuty z pacjentem są szczególnie silne, gdyż dotyczą cierpienia, zdrowia, sprawności i samego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja terapeutyczna

  Ingerencja terapeutyczna jest najważniejszą częścią postępowania medycznego. Oddziałuje na pacjenta fizycznie i psychicznie. Ludzie pracujący w służbie zdrowia otrzymują od pacjentów przyzwolenie na tę niezwykłą ingerencję i niezwykłą władzę, jakiej nie dostaje nikt w żadnej innej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 815

  praca w formacie txt

Do góry