Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badanie neurologiczne u dzieci

  Niedojrzałość o.u.n. i związane z tym odrębności w rozwoju neurofizjologicznym małego dziecka sprawiają, że klasyczne metody badania neurologicznego mają w odniesieniu do niego ograniczone zastosowanie. Wcześniaki, noworodki i niemowlęta powinny być oceniane według szczególnych kryteriów. W badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molekularne podstawy dziedziczenia - pojęcia ogólne

  A.    Genom człowieka lo kompletna sekwencja DNA (całkowita nić DNA) organizmu ludzkiego, zawierająca całą informację genetyczną. Genom człowieka zawiera 30 000 genów strukturalnych, zbudowanych z DNA, który jest kodem do wytwarzania specyficznych łańcuchów składających się z reszt aminokwasów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /12 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Orlolaniego

  Objaw Orlolaniego - przeskakiwania. Niemowlę leży na plecach. Kończyny dziecka zgięte pod kątem prostym w stawach kolanowych ujmuje się w ręce tak, aby kciuki leżały po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców na zewnętrznej powierzchni. Wykonując ruch zgięcia w stawach biodrowych do kąta 90“...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiaw Barlowa

  Obiaw Barlowa - wyważania. Noworodek jest ułożony na plecach, kończyny dolne ustawione swobodnie w zgięciu w stawach biodrowych 30-40°. Badany jest osobno każdy staw biodrowy. Technika badania polega na przemieszczeniu głowy kości udowej poza panewkę stawu biodrowego przez łagodne uciśnięcie kciukiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie palpacyjne głowy u dziecka

  Obmacywaniem głowy ocenia się spoistość i twardość kości czaszki, zwracając uwagę na ewentualne zgrubienia, przerwanie, ciągłości (krwiak, uraz) bądź bole-sność uciskową kości czaszki lub wyrostków sutkowatych.

  U niemowląt ocenia się ogniska rozmiękania potylicy (objaw krzywicy czynnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłuchiwanie płuc

  Każde z płuc dzieli się na piaty i segmenty.

  Płuco lewe składa się z dwóch piatów: górnego i dolnego, rozdzielonych szczeliną międzyplatową lewą.

  Płuco prawe składa się z trzech piatów; górnego, środkowego i dolnego, które także są oddzielone szczelinami międzypłatowymi.

  Płuca osłuchuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie palpacyjne szyi u dziecka

  Dotykiem bada się ewentualne zniekształcenia (np. krótkość, pletwiastość), ruchomość, asymetrię (np. powiększone węzły chłonne, guzy), wole, nieprawidłowości w obrębie mięśnia sutkowo-obojczykowego (kręcz szyi), uwypuklenia, tętnienia, zmiany na skórze. Należy także zbadać tętno na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłuchiwanie serca

  Osłuchiwanie serca ma na celu ustalenie:

  -- jakie właściwości inają tony serca oraz odstępy między nimi, czy występują szmery nad sercem.

  Zasady osłuchiwania serca Zasady osłuchiwania fonendoskopem:

  - osłuchuje serce jedna osoba, własnym, dobranym fonendoskopem, zaopatrzonym w lejek i membranę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne u dziecka

  Ocenie podlegają następujące cechy:

  wielkość - normalne węzły chłonne we wszystkich obszarach badanych mają wielkość do 3 mm (średnica ziarna śrutu, soczewicy);, większe mogą być w okolicy potylicznej, szyjnej, w dołach pachwinowych; ocenia się je porównawczo, używając określeń: wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar ciśnienia u dziecka

  Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi to wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego poniżej 75 percentyla dla pici i wieku.

  Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi lo średnie wartości ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego pomiędzy 90 a 95 percentylem dla pici i wieku.

  Podwyższone ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 263

  praca w formacie txt

Do góry