Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mozaikowatość somatyczna

  Jest to obecność u jednej osoby dwóch lub większej liczby linii komórkowych wywodzących się z pojedynczej zygoty, które różnią się kariotypem (składem ilościowym bądź strukturalnym chromosomów) łub genotypem. Spowodowana jest błędem „postzygotycznym” i może się pojawić w każdym okresie życia - u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacje dynamiczne

  Przyczyną tych mutacji jest obecność tzw. niestabilnych sekwencji DNA, należących do grupy sekwencji powtórzonych. Są zbudowane z licznych powtórzeń sekwencji dwu-, trój- lub czteronuklcotydowych, a ich rozmieszczenie w genomie ludzkim jest w miarę regularne. Charakteryzuje je duży polimorfizm, co oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół łamliwego chromosomu X

  Zespól łamliwego chromosomu X jest jedną z najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego. Dziedziczy się w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X, jednak dziedziczenie choroby w rodzinie nie odpowiada zasadom dziedziczenia mendlowskiego.

  Etiologia. Choroba monogenowa uwarunkowana mutacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wad wrodzonych i chorób genetycznie uwarunkowanych

  A.    „Wady wrodzone”, „nieprawidłowości wrodzone”, „wady rozwojowe” to terminy używane obecnie w celu opisania chorób/defektów rozwojowych występujących przy urodzeniu. Mogą być. one rozpoznane niekiedy dopiero w późniejszym wieku, zwłaszcza jeśli ma ją charakter zmian mikroskopowych lub dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mozaikowatość germinalna

  Szczególny problem dla poradnictwa genetycznego stanowią mutacje nionogenowe (autosomalne dominujące lub recesywne sprzężone z chromosomem X) występują-cc tylko w części komórek płciowych - tzw. mozaikowatość germinalna. Jeżeli jeden z rodziców, fenolypowo zdrowy, jest „nosicielem” takiej mutacji, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby genetycznie uwarunkowane - wiadomości ogólne

  Chorobę genetyczną można /.definiować jako odchylenie od stanu prawidłowego powstałe na skutek zmiany w zapisie lub przekazywaniu informacji genetycznej zapisanej w DNA. Może ono być przekazywane z pokolenia na pokolenie lub powstawać de novo.

  Wobec braku możliwości leczenia większości chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacje dynamiczne

  Przyczyną tych mutacji jest obecność tzw, niestabilnych sekwencji DNA, należących do grupy sekwencji powtórzonych. Są zbudowane z licznych powtórzeń sekwencji dwu-, trój- lub czteronukleotydowych, a ich rozmieszczenie w genomie ludzkim jest w miarę regularne. Charakteryzuje je duży polimorfizm, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby autosomalne dominujące

  1.    Ogólna charakterystyka

  a.    Pojedynczy zmutowany aliel danej choroby (stan jak u heterozygoty) wystarcza do ujawnienia się choroby i jest przekazywany („pionowo”) z pokolenia na pokolenie.

  b.    Choroba występuje z jednakową częstością u obu pici.

  e. Ryzyko wystąpienia choroby u potomstwa osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne układy odniesienia

  Są to tabele liczbowe i siatki eentylowe.

  Tabele liczbowe zawierają wartości średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych w odniesieniu do określonego wieku oraz płci. Zakres wartości (średnia X + I SD) wyznacza tzw. normę, a X + 2 SD - szeroką normę.

  Siatki eentylowe. Centyle to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rozwoju psychoruchowego u dzieci

  Ocena rozwoju -psychoruchowego stanowi integralną część badania fizykalnego każdego zdrowego i chorego dziecka.

  Rozwój. Istotą rozwoju jest stałe przekształcanie i doskonalenie morfogenezy oraz czynności komórek i narządów ciała. Przemiany te doprowadzają do ukształtowania dojrzałego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 262

  praca w formacie txt

Do góry