Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Toksoplazmoza wrodzona

  Czynnikiem etiologicznym toksoplazmozy jest pierwotniak Tosoplusma gondii. Do zakażenia matki dochodzi najczęściej na drodze pokarmowej poprzez niedomyte warzywa, owoce, wodę pitną zanieczyszczoną ziemią zawierającą oocysty, a także poprzez surowe bądź niedogotowane mięso (zwłaszcza wołowinę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwały przewód tętniczy

  U noworodków donoszonych przewód tętniczy zamyka się czynnościowo samoistnie w pierwszej dobie życia. U noworodków przedwcześnie urodzonych zamykanie przewodu tętniczego jest opóźnione ze względu na zmniejszoną wrażliwość mię-śniówki przewodu tętniczego na tlen, a zwiększoną na krążące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedotlenienie okołoporodowe

  Niedotlenienie mózgu w okresie noworodkowym stanowi najczęstszą przyczynę trwałych uszkodzeń neurologicznych u dzieci. Niedotlenienie okołoporodowe występuje z częstością I-I,5%, częściej u noworodków urodzonych przedwcześnie. W większości przypadków do niedotlenienia dochodzi wewnątrzmacicznie, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zaburzeń oddychania (z.z.o.)

  Jest najczęstszą przyczyną ciężkiej niewydolności oddechowej u wcześniaków. Występuje głównie u noworodków urodzonych przedwcześnie; u 70% noworodków urodzonych między 26 a 30 tyg. ciąży, u 15-20% urodzonych między 31 a 37 tyg. ciąży oraz u 5% urodzonych powyżej 37 tyg. ciąży. Pierwotną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki u noworodka

  Są swoistą i najbardziej znamienną oznaką choroby neurologicznej noworodka. Mogą one być wyrazem pierwotnej choroby o.u.n. lub zaburzeń metabolicznych, 'typowe napady toniczno-kloniezne występują u noworodków rzadko, co wynika z niedojrzałości o.u.n. Drgawki występują pod wieloma postaciami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół aspiracji smółki (MAS)

  Występuje najczęściej u noworodków urodzonych w 37 tyg. ciąży i później, u których doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego. W wyniku niedotlenienia na drodze odruchu z nerwu błędnego płód oddaje smółkę oraz wykonuje głębokie ruchy oddechowe (gatping), co prowadzi do aspiracji wód płodowych ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Zespół dysrafii, obejmujący tam dwudzielną, przepuklinę oponową, przepuklinę oponowo-rdzeniową, przepuklinę mózgową i bezmózgowie, jest następstwem nie-zarośnięcia cewy nerwowej w 3-4 tyg. życia płodowego.

  Tarń dwudzielna to najłagodniejsza postać wady, polegająca na niezrośnięeiu się tylnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc u noworodków

  Zapalenie płuc jest najczęstszą postacią zakażeń u noworodków.

  Etiologia. Czynniki etiologiczne zależą od okresu zakażenia i zasadniczo nie różnią się od wywołujących posocznicę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w tym okresie. Nabyte zapalenia płuc w okresie noworodkowym są wywoływane też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba hemolityczna noworodka

  W pr/.cbiegu choroby hemolitycznej noworodka dochodzi do niszczenia krwinek płodu opłaszczonych swoistymi przeciwciałami matczynymi. Do immunizacji dochodzi podczas poprzednich ciąż w wynikli przedostania się krwinek płodu do krwiobiegu matki w trakcie porodu, poronienia, zabiegów diagnostycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby serca i układu krążenia u dzieci

  Wady serca należą do najczęściej występujących anomalii wrodzonych w okresie noworodkowym. Etiologia w większości przypadków jest nieznana. Mniej więcej w 10% przypadków decydują czynniki genetyczne (trisomia 21, 13, 18, zespół Turnera) oraz czynniki wirusowe działające w 4-6 tyg. embriogenezy, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 520

  praca w formacie txt

Do góry