Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Omdlenia kardiogenne

  Omdlenia kardiogenne stanowią przyczynę omdleń rzadszą niż omdlenia wazowagalne, ale stanowią potencjalne zagrożenie życia.

  Etiopsitogcne7.it. Si) spowodowane zmniejszeniem rzutu serca, niedokrwieniem mięśnia sercowego, zaburzeniami hemodynamicznymi związanymi z laehykardią lub bradykardią.

  Przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  Etiologia. Infekcyjne zapalenie wsierdzia najczęściej stanowi powikłanie wrodzonych lub nabytych wad serca (choroba reumatyczna), może również występować u dzieci bez patologii układu krążenia (w 8-10% dotyczy pacjentów z cewnikiem w żyle centralnej). Najczęściej dotyczy dzieci z wadami wrodzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie osierdzia

  Zapalenie osierdzia jest reakcją zapalną osierdzia na patologiczny bodziec.

  Etiologia. Przyczynami mogą być: czynniki infekcyjne (zakażenie wirusowe, gruźlicze, bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe i inne), choroby autoimmunoło-giczne (np. gorączka reumatyczna, reumatoidalne zapalenie .stawów, toczeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wydłużonego QT

  Zespół wydłużonego QT charakteryzuje się nieprawidłowym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG oraz predyspozycją do występowania wielokształtnego częstoskurczu komorowego lypu torsade dc poinles i migotania komór, co może być przyczyną nagłej śmierci sercowej. Typowymi cechami zapisu EKG są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok przedsionkowo-komorowy

  Rodzaje bloku przedsionkowo-komorowego:

  Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia polega na wydłużeniu odstępu PQ powyżej normy, ale przewodzenie bodźców z przedsionków do komór jest zachowane.

  Blok przedsionkowo-komorowy 11 stopnia typu periodyki Wenckebacha (lub lv-pn Móhitza P polega na stopniowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność serca

  Patofizjologia. Układ krążenia małego dziecka różni się od układu krążenia u dorosłego w zakresie podstawowych elementów decydujących o stanie wydolności serca (częstość rytmu serca, kurczliwość mięśnia sercowego, obciążenie wstępne i obciążenie następcze).

  -    U noworodka są małe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie przewlekłej niewydolności serca

  -    Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca w wieku dziecięcym zależy od przyczyny, która ją wywołała. Ponieważ najczęściej jest lo wada serca, możliwe jesl leczenie przyczynowe - korekcja chirurgiczna wady serca.

  -    W leczeniu farmakologicznym największe zastosowanie mają: digoksyna, leki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

  Jest to najczęstsze objawowe zaburzenie rytmu serca u dzieci. Może się pojawiać w każdym wieku; częściej obserwuje się je u dzieci młodszych.

  Etiopatogeneza. W przybliżeniu w 90% przypadków częstoskurcz powstaje w mechanizmie reentry - fali nawrotnego pobudzenia (wielokrotnego pobudzania tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komorowe zaburzenia rytmu serca

  Przedwczesne pobudzenia komorowe powstają w komorach, dystalnie do rozwidlenia pęczka Misa. W zapisie EKG zespól QRS ma morfologię inną niż morfologia zespołu rytmu podstawowego, pojawia się przedwcześnie, nic poprzedza go zalamek P, wychylenie zalamka T i odcinka ST najczęściej jest przeciwne do kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone serca

  Wady wrodzone serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. Występują z częstością około 10 na I000 żywo urodzonych dzieci. Większość wad wymaga leczenia kardiochirurgicznego (operacje w krążeniu pozau,strojowym i bez użycia krążenia pozaustrojowego), przede wszystkim w I r.ż. dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 040

  praca w formacie txt

Do góry