Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Hiperfosfatemia

  Hiperfosfatemię rozpoznaje się, gdy wartości fosforu we krwi przekraczają górną granicę normy dla wieku.

  Przyczyny. Miperfosfatemia może być spowodowana nadmierną podażą fosforanów. Dotyczy to szczególnie niemowląt karmionych mlekiem krowim czy też mieszankami mlecznymi. Do zwiększonego wchłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipofosfatemia

  Uwzględniając czas wystąpienia hipofosfatemii oraz następstwa kliniczne, można wyróżnić postać ostrą, najczęściej wiążącą się z przesunięciem fosforanów do komórek, oraz postać przewlekłą, do której najczęściej prowadzą trzy pierwsze grupy patologii. W okresie noworodkowo-niemowlęeym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkalcemia

  W okresie noworodkowo-niemowlęcym najczęściej stwierdza się jatrogenną hi-perkalcemię, spowodowaną nadmierną podażą wapnia i/lub witaminy D. Ta przyczyna powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności przed rozszerzeniem rozpoznania o rzadsze zespoły chorobowe. Pierwotna nadczynność przytarczyc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hirsehsprunga

  Jest lo choroba wrodzona, powstała w wyniku odcinkowego brakli śródśeiennyeh zwojów nerwowych w dystalnej części jelita grubego z wtórnym poszerzeniem światła proksymalnej części okrężnicy i utrudnionym oddawaniem stolca.

  Eliopalogeneza. Przyczynę choroby wiąże się z mutacją genu RET albo genu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór arantytrypsyny

  Niedobór arantytrypsyny - inhibitora aktywności proteaz, syntetyzowanego w wątrobie - jest najczęstszą wrodzoną przyczyną cholestazy wewnątawątrobowej u niemowląt oraz rozedmy płuc w wieku dorosłym.

  Etiologia. Choroba dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Niedobór jest związany z mutacją genu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory żołądka i dwunastnicy

  Nowotwory przewodu pokarmowego stanowią około 3-5% wszystkich nowotworów u dzieci. Guzy żołądka i dwunastnicy występują bardzo rzadko.

  Etiologia

  a.    Nowotwory z I o śliwę. W przeciwieństwie do dorosłych, u których przeważają gruczołakontki żołądka (95-97% wszystkich nowotworów żołądka), u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność wątroby

  Przewlekła niewydolność wątroby (p.n.w.) jest końcowym skutkiem nieodwracalnego uszkodzenia wątroby, bez względu na przyczynę. Związana jest z wystąpieniem zespołu objawów klinicznych będących następstwem załamania się czynności metabolicznych i immunologicznych wątroby.

  Etiologia. U dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wątroby

  W rozpoznawaniu chorób wątroby należy uwzględnić wywiad, badanie fizykalne oraz badania dodatkowe.

  Wywiad: przebieg ciąży ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na czynniki infekcyjne, okres okołoporodowy, rozwój psychosomatyczny, rodzinne występowanie chorób o uwarunkowaniu genetycznym, przebyte...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biegunka ostra

  Biegunka ostra to stan chorobowy charakteryzujący się oddawaniem przez dziecko zwiększonej liczby stolców (w ciągu doby 3 lub więcej przy karmieniu sztucznym i 6 lub powyżej przy karmieniu piersią) o nieprawidłowej konsystencji lub oddawaniem stolca z domieszką krwi, ropy lub śluzu. Biegunka ostra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja homeostazy Ca-P

  Utrzymanie homeostazy wapniowo-fosforanowej jest zależne od współdziałania irzech podstawowych hormonów: parathormonu (PTH), kalcytoniny i aktywnego metabolitu witaminy D - ł,25(OH)2D (kalcytriol), na poziomie tkanek efektoro-wych: przewodu pokarmowego, nerek i kości. Za wchłanianie Ca z przewodu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 918

  praca w formacie txt

Do góry