Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie zimnem

  Leczenie zimnem polega na oziębieniu miejscowym (obniżenie temperatury skóry, mięśni, stawów) lub oziębieniu całkowitym (ogólne schłodzenie organizmu). Obniżanie temperatury tkanek odbywa się drogą przewodzenia lub przenoszenia ich energii cieplnej do środowiska oziębiającego, zastosowanego w danej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na układ oddechowy

  W czasie pierwszych minut pobytu w saunie obserwuje się zwolnienie oddychania, po czym następuje stopniowe pogłębianie i przyspieszenie oddechów do 24-36 na minutę, Zwiększa się pojemność życiowa płuc i minutowa pojemność oddechowa. Zwiększona wentylacja prowadzi do obniżenia we krwi ciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból głęboki

  W większości chorób narządu ruchu punkt bólowy znajduje się w głębokich warstwach tkanek. Im głębiej on leży, tym trudniej go określić i tym bardziej jest on rozlany. Tkanki bowiem, które otaczają pierwotny punkt bolesny, stają się wrażliwe - bolą. Ból wychodzący z pierwotnego punktu promieniuje na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  W tym zabiegu wykorzystuje się elektrody płaskie (ryc. 115), które są wykonane z folii cynowej o grubości gwarantującej ich elastyczność, co ułatwia ich dopasowanie do powierzchni ciała. Są najczęściej prostokątnego kształtu. Ze względu na duży opór warstwy rogowej naskórka, między elektrodami a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na termoregulację ustroju człowieka

  W trakcie pobytu w saunie dochodzi do oddawania ciepła przez ciało człowieka i do zwiększenia ciepłoty ciała (do 38-39°C). W ciągu pierwszych minut przebywania w saunie w temperaturze 100°C ciepłota ciała obniża się o 0.032°C, w siódmej minucie osiąga wartość wyjściową, a w czasie dalszych 10 minut...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jontoforeza

  Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzaniu przez skórę do tkanek - za pomocą prądu stałego - jonów lub cząsteczek leków. Używa się tylko takich leczniczych związków chemicznych, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej (elektrolity).

  Bezpośrednio na skórę kładziemy gazik nasycony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na przemianę materii

  W czasie pobytu w saunie wykorzystanie tlenu maleje do około jednej dziewiątej zawartości wyjściowej (równocześnie notujemy wzrost pojemności minutowej serca o około 25%), w wyniku czego rośnie ciśnienie parcjalne tlenu i wy-sycenie tlenem krwi żylnej.

  Kąpiel w saunie wywiera korzystny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja

  Elektrostymulacja to wykorzystanie prądu galwanicznego do pobudzenia nerwów i uzyskania skurczów określonych grup mięśniowych w celu ich usprawnienia. jest to metoda wyjątkowo pomocna w procesie reedukacji siły i napięcia mię śni, szczególnie szkieletowych. W wielu jednostkach chorobowych z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafinoterapia

  Dla zwiększenia efektywności masażu ręcznego i uelastycznienia tkanek czt, sto używa się zabiegów parafinowych, które silnie i głęboko przegrzewają okr« ślone okolice ciała.

  Parafina jest ciałem stałym, którego punkt topliwości wynosi od 45 do 50°( a temperatura wrzenia 250°C.

  Do zabiegów parafinę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE NARZĄDU RUCHU DLA POTRZEB MASAŻU

  Oglądanie chorego rozpoczyna się w chwili jego wejścia do gabinetu masażu. Doświadczenie badającego pozwala na dokonanie oceny pacjenta (zdrowy, chory, obolały), jego wieku biologicznego, sposobu odżywiania, trzymania się, chodzenia, siadania, rozbierania, przyjmowania żądanej pozycji na stole masażu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /5 955

  praca w formacie txt

Do góry