Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

  Jest pierwotną chorobą mięśnia sercowego, której istotą jest zastępowanie mięśnia prawej komory przez tkankę tłuszczowo-włóknistą. Klinicznie choroba manifestuje się zaburzeniami rytmu serca: napadami częstoskurczu komorowego prowadzącymi do migotania komór serca i nagłego zgonu u pozornie zdrowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia rytmu serca

  Zaburzeniami rytmu serca określamy zakłócenia miarowości lub częstotliwości rytmu serca. Powstają one w wyniku nieprawidłowej czynności węzła zatokowego i węzła przedsionkowo-komorowego, nadmiernej pobudliwości innych komórek mięśnia sercowego lub nieprawidłowego przewodzenia w obrębie układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /10 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie oskrzelików

  Zapalenie oskrzelików to najcięższa postać obturacyjnego zapalenia oskrzeli występująca zwykle u dzieci poniżej 2. roku życia. Najczęściej jest wywoływana przez wirus RS. Łagodne postacie mogą być leczone w domu. Najczęściej jednak, szczególnie niemowlęta, wymagają leczenia w warunkach szpitalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

  Jest to otwór w błoniastej lub mięśniowej części przegrody międzykomorowej, który łączy ze sobą lewą i prawą komorę. Lewo-prawy przeciek krwi odbywa się zgodnie z gradientem ciśnienia z lewej do prawej komory serca, następnie zwiększona ilość krwi napływa do płuc, lewego przedsionka i lewej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc

  Pogarszanie się stanu chorego, nasilanie się kaszlu lub nawrót gorączki po okresie pozornego wyzdrowienia u dzieci starszych może przemawiać za rozwojem zapalenia płuc. Zgodnie z definicją, zapalenie płuc to ostra choroba miąższu płucnego i/lub tkanki śródmiąższowej, przebiegająca z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczepienia w pierwszych 24 godzinach życia i w 2. miesiącu życia

  Od czerwca 1994 roku w 1. dobie życia, obok dotychczasowego szczepienia BCG przeciw gruźlicy (żywymi, osłabionymi prątkami śródskórnie w lewe ramię), wszystkie noworodki szczepi się obowiązkowo przeciw WZW B domięśniowo w udo. Noworodki matek zakażonych HBV poza szczepionką w ciągu 24 godzin powinny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /5 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica dziecięca

  Gruźlica dziecięca jest przewlekłą chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterię Mycobacterium tuberculosis (prątek gruźliczy). W gruźlicy dziecięcej można wyróżnić dwa pojęcia:

  •    chorobę gruźliczą - zakażenie prątkiem gruźliczym, który w ciągu od 3 tygodni do 24 miesięcy doprowadza do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /11 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia górnych dróg oddechowych

  Pierwotną przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych są w przeważającej mierze (60-90%) wirusy (Tabela 9.1). Najczęstszą postacią tych zakażeń jest stan zapalny nosogardła wywołany przez rhinowirusy i koronowirusy, który przebiega zwykle jako samoograniczające się zakażenie nosogardła w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma oskrzelowa

  Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych. Stan zapalny jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /4 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia dolnych dróg oddechowych

  Układ oddechowy u niemowląt i małych dzieci znacząco różni się od iikładu oddechowego starszych dzieci i dorosłych. Zarówno budowa (naturalna wąs-kość), jak i skłonność do pojawiania się obrzęku i wysięku w świetle oskrzeli sprzyjają obturacji drzewa oskrzelowego. Im wyższego piętra układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 441

  praca w formacie txt

Do góry