Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Błona śluzowa nosa jako narząd ochronny

  Nos poza czynnością ogrzewania, nawilżania i oczyszczania wdychanego powietrza pełni też rolę ochronnąi, polegającą na wysoce zróżnicowanym, sprawnym oraz wielostronnym potencjale oporu przeciwko wpływom środowiska zewnętrznego na ciało. Podstawowym .składnikiem tego., układu„obroiinego jest aparat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwory niezłośliwe narządu słuchu

  Do guzów niezłośliwych zalicza się: kaszak za małżowiną uszną, bliznowiec, naczy-niak krwionośny, naczyniak chłonny, torbiel skórzasta, wlókniak, brodawczak, ro-gowiak, tluszczak i znamię.

  Leczenie: usunięcie chirurgiczne.

  Do guzów przewodu słuchowego zalicza się również przerost kości, spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia słuchu: pozaślimakowa analiza informacji akustycznej

  Elektryczny wzorzec pobudzenia komórek czuciowych w narządzie Cortiego jest przetwarzany w obwodowym neuronie ślimakowym we wzorzec potencjału czynnościowego nerwu słuchowego. W celu umożliwienia analizy w ośrodkowym .układzie nerwowym, niezbędne jest kodowanie licznych wskaźników bodźca dźwiękowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ucho środkowe i układ powietrzny

  Jama ucha środkowego zawiera rozległy układ pneumatyczny wypełniany powietrzem przez trąbkę słuchową. Składa się z:

  •    Trąbki słuchowej

  •    Jamy bębenkowej

  •    Jamy sutkowej

  •    Układu pneumatycznego kości skroniowej

  Bardzo zwężone połączenie między dwiema częściami trąbki nazywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /5 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa patofizjologii zaburzeń słuchu

  Głuchota przewodzeniowa, czyli ucha środkowego, jest wywołana uszkodzeniem narządu przenoszącego bodziec. Objawem charakterystycznym tego typu utraty słuchu jest to, że przewodnictwo kostne działa lepiej niż przewodnictwo powietrzne. Obniżenie progów słyszenia dla przewodnictwa powietrznego związane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ powietrzny kości skroniowej

  Wyrostek sutkowaty zaczyna rozwijać się po urodzeniu początkowo jako mała guzowatość, która ulega pneumatyzacji wraz ze wzrostem jamy sutkowej. W pierwszym roku życia jest on zbudowany z kości gąbczastej tak, że właściwe zapalenie wyrostka sutkowatego nie może się rozwinąć. Między 5 a 6 rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność kanałów półkolistych: pomiar przyśpieszenia kątowego

  Dodatnie lub ujemne przyśpieszenie kątowe powoduje ruch śródchlonki w kanałach półkolistych położonych w płaszczyźnie działania siły odśrodkowej. Bodziec wpływa zawsze na kanały półkoliste obustronnie i osklepek po jednej stronie przemieszczany jest w kierunku lagiewki (pobudzenie dobańkowe), a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodkowe połączenia narządu równowagi

  Dwubiegunowe neurony zwoju przedsionkowego wysyłają swoje obwodowe wypustki w formie dwóch oddzielnych pęczków włókien do komórek zmysłowych w plamce lagiewki, do kanałów półkolistych bocznego i górnego (część górna) oraz kanału półkolistego tylnego (część dolna).

  Wypustki dośrodkowe łączą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa ocena czynności trąbki

  Próba Valsavy. Zasadą tego badania jest zademonstrowanie prawidłowej drożności trąbki słuchowej bez przyrządów. Ujemny wynik tej próby nie potwierdza patologicznego zamknięcia trąbki i może być konieczne wykonanie dalszych prób czynnościowych.

  Po głębokim wdechu chory uciska nos i zamyka usta, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /3 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw twarzowy

  Siódmy nerw czaszkowy prowadzi włóknu ruchowe dla mięśni mimicznych twarzy oraz włóknu smakowe i trzcwno-odprowadzające neurony wydziełnicze, które przebiegają w oddzielnym pęczku zwanym nerwem pośrednim.

  Obecnie przyjmuje się, że nerw twarzowy także zawiera włókna czuciowe zaopatrujące tylną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /10.02.2014 Znaków /2 253

  praca w formacie txt

Do góry