Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM

  W poprzednim rozdziale omówiono zarówno epidemiologię, jak i patofizjologię urazów kręgosłupa, uszkodzeń rdzenia kręgowego, a także możliwości diagnostyczne tych przypadków. Nie będę tych danych powtarzał w odniesieniu do urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym, koncentrując się na problemach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KWALIFIKOWANIA CHOREGO DO ODPOWIEDNIEGO SPOSOBU LECZENIA

  Zwichnięcia z mechanizmu zgięciowego w pierwszych latach działalności oddziału urazów kręgosłupa leczone były również za pomocą wyciągu czaszkowego. Jednakże ze względu na duży odsetek przypadków, których leczenie tą metodą nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, czyli przywrócenia stabilności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY UNIERUCHOMIENIA SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

  Najprostszym sposobem tymczasowego ograniczenia ruchomości uszkodzonego kręgosłupa jest kołnierz Schanza. Kołnierz ten zakłada się, używając waty w płatach oraz bandaża. Stosuje się 3—4 warstwy naprzemiennie z opaską muślinową, co pozwala na względną stabilizację kręgosłupa, zapobiega w pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ BROWNA-SEQUARDA

  Zespól ten jest wynikiem bocznego uszkodzenia połowy rdzenia [15]. Charakteryzuje się porażeniem połowiczym w następstwie uszkodzenia dróg piramido-wych i ubytkiem czucia proprioreceptywnego po stronie urazu (uszkodzenie dróg sznurów tylnych) z jednoczesnym drugostronnym ubytkiem czucia bólu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY KOMPLEKSOWEGO POSTĘPOWANIA Z CHORYM PO URAZIE RDZENIA KRĘGOWEGO

  Uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym wpływa na zaburzenia funkcji wielu narządów i układów ustroju. Poza zaburzeniem funkcji ruchowych mięśni szkieletowych, dochodzi do zaburzenia czynności układów: oddechowego, krążenia, pokarmowego, narządów wydzielania wewnętrznego, układu moczowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ CENTRALNY

  Charakteryzuje się niedowładem czterokończynowym znacznie większym w obrębie kończyn górnych niż dolnych, czemu towarzyszą zaburzenia czynności pęcherza moczowego i różnego stopnia zaburzenia czucia (zwłaszcza bólu i temperatury). Początkowo zespół len może przyjmować formę nawet porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM

  Opieka nad chorym z uszkodzeniem kręgosłupa należy do zadań szczególnie trudnych, wymagających od zespołu leczącego dużego doświadczenia i umiejętności, zwłaszcza gdy urazom kręgosłupa towarzyszą objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego. Leczenie uszkodzeń kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W KRĘGOSŁUPIE W PRZEBIEGU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW

  Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest chorobą układową tkanki łącznej, która ma charakter przewlekle postępujący mimo stosowanego leczenia. W konsekwencji chory na rzs staje się osobą niepełnosprawną. Etiopatogeneza tej choroby nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że przyczyną zachorowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZGIĘCIOWY MECHANIZM URAZU

  Uszkodzenie lego typu jest następstwem zadziałania urazu doprowadzającego do zgięcia kręgosłupa ku przodowi, przekraczającego granicę fizjologicznego zakresu ruchu. Jest wynikiem zadziałania sił urazowych na ciemieniowo--potyliczną czy potyliczną część czaszki lub na okolicę pleców, grzbietu. Ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRĘGOZMYK

  Określenie spondylolisthesis pochodzi od greckich słów spondylos (kręgosłup) i olisthanein (ześlizg). Oznacza przemieszczenie względem siebie dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

  Kręgozmykiem określa się ześlizg piątego, czwartego lub rzadziej trzeciego kręgu lędźwiowego ku przodowi względem kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 971

  praca w formacie txt

Do góry