Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Absencja

  Absencja (-, absence); nieobecność. W organizacji pracy dotyczy nieobecności w pracy, usprawiedliwionej lub nie. Miernikiem a. jest wskaźnik a., tj. liczba roboczo-dni/godzin do ogólnej liczby dni/godzin przepracowanych w danym okresie sprawozdawczym. A. wpływa ujemnie na wyniki działania organizacji. Może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adopcja

  (adoptio, adoption); prawne przysposobienie cudzego dziecka i uznanie go za własne. W prawie polskim wyróżnia się trzy rodzaje a.: 1) pełną (ustają wówczas wszelkie prawa i obowiązki w stosunku do rodziców i krewnych, a powstają relacje rodzinne z nowymi rodzicami i krewnymi); 2) niepełną (osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absorpcja dwutlenku węgla

  absorpcja dwutlenku węgla carbon dioxide absorption); pochłanianie dwutlenku węgla (CO,), chemiczna eliminacja CO, z mieszaniny gazów podczas —► znieczulenia ogólnego wziew-nego. Najczęściej używa się do tego celu —>■ wapna sodowanego. Wydzielone ciepło jest ważnym wskaźnikiem poprawnego pochłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afezja

  Caphasia); zaburzenie mowy będące następstwem uszkodzenia ośrodków korowych mowy w półkuli dominującej mózgu oraz ośrodków podkoro-wych spełniających funkcję integrującą. Wyróżniono a. ruchową i a. czuciową. A. ruchowa polega na upośledzeniu zdolności do wyrażania myśli za pomocą słów' pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja ciążowa

  adaptacja ciążowa (,adaptatio gramdica, pregnancy adaptation); przystosowanie organizmu kobiety do zmian spowodowanych ciążą i jej rozwojem. Sprzyja rozwojowi płodu i chroni matkę przed szkodliwą dla jej ustroju inwazją tkanek jaja płodowego. Przykładem nieprawidłowej a.c. są choroby przebiegające z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abazja

  Abazja, zaburzenie lub utrata zdolności chodzenia. A. stanowi formę —+ ataksji chodu. A. występuje w iiszkodzeniach piata czołowego mózgu, móżdżku lub szlaku nerwowego czołowo-mostowo--móżdżkowego. Może także powstać na podłożu psychogennym (w nerwicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ZWALCZANIA SPASTYCZNOŚCI

  Spastyczność niewielkiego stopnia zwykle nie stanowi problemu, nie wymaga postępowania leczniczego. Co więcej, niekiedy pacjenci liczą się wykorzystywać odruchy spastyczne w czynnościach codziennych. Na przykład skurcz przepony czy podrażnienie skóry brzucha wywołują zgięcie bioder i kolan, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /8 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA W OKRESIE ODLEGŁYCH NASTĘPSTW USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

  Postępowanie rehabilitacyjne w tym odległym od urazu okresie, w wielu przypadkach ogranicza się do nauki możliwego dla dziecka sposobu poruszania się, chodzenia oraz nauki sprawnej jazdy na wózku inwalidzkim.

  Chodzenie dziecka z porażeniami lub niedowładami kończyn dolnych jest bardzo często jednoznaczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWA URAZÓW KRĘGOSŁUPA U DZIECI

  Następstwa urazowych uszkodzeń kręgosłupa u dzieci mogą być bardzo zróżnicowane, ich skala jest i może być bardzo szeroka. Od pełnego stanu inwalidztwa z pełną zależnością od najbliższego otoczenia, potrzeby pełnej opieki osób dorosłych, od stanów całkowitej niezależności ruchowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIKŁANIA PŁUCNE

  Istotne powikłania oddechowe występują u ponad 40% przyjętych z objawami całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego, stając się nierzadko przyczyną niekorzystnego zakończenia leczenia. Już w pierwszej grupie uszkodzeń częściowych, chociaż przebiegających z porażeniem czterokończynowym, są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /zenon80 Dodano /11.02.2014 Znaków /3 052

  praca w formacie txt

Do góry