Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Badania fizykalne

  (-, physical examination); współcześnie niezbędny element badania podmiotowego każdego pacjenta dokonywany przez pielęgniarkę, istotny w rozpoznawaniu jego całościowego stanu biologicznego. Do podstawowych technik stosowanych przez pielęgniarki zalicza się: oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ginekologiczne

  (-, gynecological examination); czynności zmierzające do rozpoznania stanu i oceny narządu rodnego oraz piersi kobiety. Może być profilaktyczne lub może stanowić podstawę do ustalenia związku między zgłaszanymi dolegliwościami a istniejącymi zmianami. Dzieli się na:

  1) badanie podmiotowe (—» wywiad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie lekarskie

  (examinatio medicalis, medical examina-tion); badanie wykonywane przez lekarza mające na celu: 1) ocenę stanu zdrowia pacjenta; 2) rozpoznanie ewentualnej choroby i ocenę stopnia jej zaawansowania; 3) stwierdzenie innych objawów patologicznych nienależących do obrazu aktualnej choroby (rozpoznanie chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie psychologiczne

  (-, psychological examination); 1) jednokrotne lub wielokrotne b. przeprowadzone przez psychologa, mające na celu postawienie —»• diagnozy psychologicznej lub udzielenie porady osobie, która sama zgłosiła się na b. lub została skierowana przez lekarza, pedagoga, opiekuna albo instytucję, np. medyczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie Gram-ujemne

  (bacteria gramnegatim, Gram-negative bacteria); bakterie G~, bakterie barwiące się na kolor czerwony (zielony lub żółty, zależnie od zastosowania barwnika dodatkowego „dobarwiającego”) po zastosowaniu metody Grama. Brak barwliwości zależny jest od grubości ściany (jest cienka) oraz od braku związków'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asynergia

  U7S\ nergia); zaburzenie prawidłowej współpracy grup mięśniowych w różnych odcinkach ciała, uniemożliwiające właściwe wykonywanie złożonych czynności ruchowych. Ruchy ulegają dekompozycji na poszczególne elementy, co czyni je powolnymi, niezgrabnymi i nie w pełni celowymi.

  A. można spostrzec w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania środowiska

  (-, study of environment); dość szeroko rozumiane badania czynników biosfery wpływających na zdrowie człowieka. Dotyczy to pomiaru zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza, obecności toksycznych związków' w wodzie, obecności zarazków (bakterii, wirusów) w wodzie, liczebności i rodzaju drobnoustrojów'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atopowe zapalenie skóry

  wyprysk endogenny atopowy {eczema atopicum endogenes, endogenous atopic eczema), świerzbiączka. Jest przewlekłą, nawrotową chorobą uwarunkowaną genetycznie, często współistniejącą z katarem siennym, zapaleniem spojówek iClub) —+ astmą oskrzelową; ponadto pojedyncze z tych objawów występują u różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asystolia

  (asystolia, asystole); zatrzymanie akcji serca z powodu braku czynności elektrycznej komór. Zwykle jest następstwem —»■ zahamowania zatokowego. Ostra a. może być pierwotnym mechanizmem —> nagiego zatrzymania krążenia w przebiegu —► zawału serca, może wystąpić odruchowo podczas niektórych zabiegów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aura padaczkowa

  [aura epilepńca, epileptic aura); zespół subiektywnych objawów' zwiastunowych bezpośrednio poprzedzających niektóre typy napadów padaczkowych. Symptomy a.p. mogą mieć charakter zmysłowy (błyski świetlne, przykry smak, zapach), czuciowy (bóle, drętwienia kończyn), ruchowy (drżenia, elementarne kurcze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /18.02.2014 Znaków /777

  praca w formacie txt

Do góry