Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Częstoskurcz napadowy

  (tachycardia paroxysmalis suprai/entricu-laris, paroxysmal supraventricular ta-chycardia); —»■ zaburzenia rytmu serca polegające na czasowym zastępowaniu prawidłowego —> rytmu., zatokowego przez znacznie przyspieszony (160— -240/min) rytm z ogniska pozazato-kowego (ektopowego), położonego powyżej komór (w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czkawka

  (.singidtus, hiccough); powtarzalne, krótkotrwałe, mimowolne, kloniczne kurcze przepony; następstwo wyzwolenia reakcji odruchowej, realizowanej poprzez nerwy przeponowy i błędny. Cz. pierwotna jest wynikiem bezpośredniego pobudzenia jąder tych nerwów w rdzeniu lub pniu mózgu, jak również receptorów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas protrombinowy

  (-, prothrombin time); —> czas krzepnięcia osocza po dodaniu roztworu trombo-plastyny i chlorku wapniowego. Jako źródła tromboplastyny używa się najczęściej wyciągów acetonowych z mózgu królika. Wydłużenie cz.p. stwierdza się u chorych z niedoborem czynników krzepnięcia II, V, VII, X w hipo- i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czucie bólu

  pain sensation); wrażenie odbierane przez nagie zakończenia nerwowe. Uczynniają je bodźce uszkadzające tkanki (czyli nocyceptywne). W uszkodzonych tkankach wyzwalają się enzymy, kalikreiny tkankowe, których czynność powoduje powstanie kinin bezpośrednio aktywujących nagie zakończenia nerwowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czepek pielęgniarski, historia

  (-, nursing cap, history); jeden z —* symboli pielęgniarstwa; tradycyjne nakrycie głowy noszone przez pielęgniarki. Uważa się, że stanowi pozostałość starego zwyczaju nakrywania głowy przez kobiety, ma znaczenie symboliczne (pokora i służba innym ludziom) i higieniczne (osłona długich, w przeszłości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cukrzyca typu 1

  (diabetes mellitus typus 1, diabetes mellitus type 1, insulindependent diabetes mellitus - IDDM); dawniej zwana cukrzycą insulinozależną. Synonimy: cukrzyca młodzieńcza, cukrzyca ze skłonnością do ketozy, cukrzyca chwiejna, JOD. Choroba spowodowana jest destrukcją komórek [3 trzustki w wyniku procesów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  cukrzyca typu 2

  [diabetes mellitus typus 2, diabetes mellitus type 2, non-insulindependent diabetes mellitus - NIDDM); dawniej zwana cukrzycą: insulinoniezależną, dorosłych, achrestyczną, łagodną, stabilną. C.t. 2 charakteryzuje upośledzenie wydzielania insuliny endogennej oraz pierwotna insulinooporność komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyklofotokoagulacja

  (-, cycłophotocoagulation — CFC); zabieg laserowy (laser diodowy) mający na celu destrukcję nabłonka wydzielnicze-go ciała rzęskowego, a w konsekwencji zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg stosuje się w jaskrze z wysokim ciśnieniem niepoddającej się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytodiagnostyka

  (icytodiagnostica, cytodiagnostics); badanie mikroskopowe polegające na ocenie rozmazu komórek pobranych np. z krwi, szpiku, wymazu z szyjki macicy, pochwy, materiału pobranego podczas biopsji aspiracyj-nej cienkoigłowej, plwociny, płynu z jam surowiczych, aspiratu z drzewa oskrzelowego w celu ustalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytostatyki, ochrona personelu medycznego

  (.-, antitoxic protection of medical staff); stopień rzeczywistego zagrożenia toksycznego osób przygotowujących i podających cytostatyki nie jest obecnie możliwy do ostatecznej oceny. Można przyjąć, że narażenie wynikające z krótkotrwałej, sporadycznej ekspozycji na te leki jest bardzo niewielkie. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /radoslaw Dodano /21.02.2014 Znaków /616

  praca w formacie txt

Do góry