Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Eutanazja

  (-, euthanasia); „dobra śmierć" (od greckiego eu - dobry, thanatos - śmierć), działanie lub zaniechanie prowadzące do skrócenia życia człowieka dla jego dobra, najczęściej w celu eliminacji cierpienia. W publicystce i prawie najczęściej mówi się o e. jako aktywnym pozbawieniu życia człowieka na jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca stała

  (ielectrostimulatio cordis continua, per-manent cardiac pacing); metoda leczenia elektrostymulacja serca przez wszczepienie na stałe układu stymulującego. Wskazania do e.s.s. mogą być lecznicze, związane z aktualnymi zaburzeniami rytmu, lub profilaktyczne, wynikające z przewidywanego nasilenia istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko terminalnie chore

  (-, child terminałly iłl); dziecko umierające (umieranie to proces, który ma określony koniec i skutki, ale trudno jednoznacznie określić jego początek, śmierć _natomiast jest zdarzeniem, które można dokładnie określić w czasie). Dz.t.ch. próbując pojąć własną sytuację, stopniowo rozwija...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farmakoterapia celowana

  (-, direct transcatheter pharmacothera-py); metoda leczenia polegająca na bezpośrednim podawaniu leków do tętnicy zaopatrującej zmiany chorobowe. W wielu przypadkach taka forma podania leku daje lepsze wyniki leczenia przy stosowaniu mniejszych dawek, przez co zmniejsza się efekty uboczne stosowania leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Encefalopatia

  Cencephalopatia, encephałopathy, cerebro-pathy); zespół chorobowy będący następstwem utrwalonych zmian organicznych w mózgu o różnej etiologii, m.in. urazów czaszki, zapaleń oponowo-mózgowych, chorób metabolicznych, zatruć egzo- i endogennych, zaburzeń krążenia mózgowego i procesów zwyrodnieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja pacjenta

  (-, patient education); kiłkuetapowy zamierzony i celowy proces oddziaływania na osobę, która jest klientem systemu opieki zdrowotnej i(lub) jego środowisko; proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i uczenie, cełem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalanie) motywów, —> postaw w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endometrioza

  [endometriosis); występowanie błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy; dotyczy 5-15% kobiet i aż 30% kobiet niepłodnych. Najczęstsza lokalizacja: jajnik, jajowód, otrzewna miednicy, macica. Możliwe przyczyny: wsteczna menstruacja, metapłazja nabłonka, rozsiew komórek endometrium drogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja

  Ceducatio, education); pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka; ogół procesów obejmujących wychowanie, —» kształcenie, oświatę, których cełem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących wr danym społeczeństwie —* ideałów i —► celów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entezopatia

  (ienthesopathia, enthesopathy); choroba przyczepu (przyczepów) mięśni szkieletowych, rzadziej więzadeł i powięzi, do kości. Zwykle przyczyną są wielokrotnie powtarzane mikrourazy przyczepu, napinania mięśni, głównie u osób niewytreno-wanych. Skutkiem są naderwania włókien ścięgien i odczyny zapalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalografia

  (electroencephalographia, electroencepha-lography); metoda diagnostyczna odbioru, wzmacniania i rejestrowania czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni czaszki w badaniu standardowym (e. klasyczna) lub na powierzchni mózgu (e. inwazyjna) w badaniach lokalizacyjnych ogniska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /797

  praca w formacie txt

Do góry