Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Fotosensybilizatory

  (-, photosensitizers); substancje chemiczne powodujące nadwrażliwość skóry na promienie nadfioletowe światła słonecznego i ze źródeł sztucznych, np. lampy kwarcowe, lampy bakteriobójcze, a nawet łampy jarzeniowe. F. mogą być pochodzenia wewnątrzustrojowego, np. porfiryny, a także działać po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenol

  (-, phenołum); karbol, kwas karbolowy; najstarszy silnie działający środek odkażający wprowadzony przez Listera (1867). W handlu są preparaty: czysty krystaliczny f. (Ac. carbolicum liąuefactum) oraz surowy f. (Ac. carbolicum crudum) w mieszaninie z krezolami ze smoły pogazowej. Ujemne cechy: specyficzny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja pielęgniarki, profilaktyczna

  C—, nurse's function, prophylactic); zadania związane z rozpoznaniem stanu zagrożenia zdrowia, indywidualnych osób, rodzin, grup społecznych, prowadzonym stylem życia, chorobami uznanymi za problem społeczny, wypadkami, uszkodzeniami, katastrofami (w miejscu bytowania, nauki, pracy pojedynczych osób, rodzin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenyloketonuria

  (-, PKU - phenyllcetonuria); —+ choroba metaboliczna spowodowana genetycznym defektem metabolizmu fenylo-alaniny. U osób zdrowych zawarty w pożywieniu aminokwas, fenyloalanina, ulega rozpadowi poprzez szlak tyrozynowy. W f. zaburzenie tej przemiany prowadzi do gromadzenia się nadmiaru fenyloala-niny i powstawania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaktozemia

  (galactosemia); jedna z —>■ chorób metabolicznych, w której występują zaburzenia przemiany węglowodanów. Na skutek braku enzymu, transferazy urydylodwu-fosfogaiaktozy, we krwi gromadzi się nadmiar cukru - gałaktozy, która działa uszkadzająco na komórki różnych narządów. Choroba ujawnia się w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  (-, glomerular fiłtration); f. zachodząca w ciałkach nerkowych (dawna nazwa kłę-buszki nerkowe) poprzez ścianę naczyń włosowatych do światła torebki; dotyczy osocza krwi. Filtrowanejestok. 20% wody osocza oraz rozpuszczone w niej substancje o masie cząsteczkowej poniżej 70 000.

  F. zachodzi dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroencefalogram, EEG

  (—, electroencephałogram); zapis zmian potencjałów elektrycznych mózgu za pomocą elektrod umieszczonych na powierzchni głowy. Potencjały mają postać fal o różnej amplitudzie i częstotliwości. Wyróżnia się fale: alfa, beta, theta i delta. Fale alfa mają częstotliwość 8-13 Hz, amplitudę 30-ł00/JV i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka zawodowa

  (—, proffessional ethics); —+ etyka szczegółowa odnosząca się do przedstawicieli danego zawodu i problemów moralnych z nim powiązanych. Zasady te są często zapisywane w —»■ kodeksach etyki, np. pielęgniarek, dziennikarzy czy sędziów. Wypracowanie własnych zasad etyki i sposobu kontrolowania ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja serca

  (ielectrostimulatio cordis, cardiac pacing); metoda —+ ełektroterapii stosowana w zaburzeniach rytmu serca spowodowanych upośledzeniem wytwarzania pobudzeń w układzie bodźcotwórczym serca łub ich przewodzenia. Może być stosowana jako —> elektrostymulacja serca czasow*a lub —► elektrostymulacja serca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko chore przewlekle

  (-, chronicałly ill child); dziecko, które cierpi na chorobę nieuleczalną, nawracającą łub postępującą, trwającą rok lub dłużej. Przykłady dz.p.ch. stanowią dzieci z wrodzonymi wadami ośrodkowego układu nerwowego, serca, białaczką, nowotworami złośliwymi, wrodzonymi chorobami metabolicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 479

  praca w formacie txt

Do góry