Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gruźlica pozapłucna

  (tuberculosis extrapulmonalis, extrapul-monary tuberculosis); jest wczesnym markerem zakażenia wirusem HIV, jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych i hematologicznych (limfopenia). Zakażenie prątkami może się szerzyć drogą krwionośną, chłonną i dotyczyć wszystkich narządów z wyjątkiem mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glukagon

  (-, glucagon); hormon wytwarzany i magazynowany przez komórki A wysp trzustkowych. Ma budowę połipeptydo-wą. Uwalnianie g. jest regulowane przez liczne czynniki. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy krwi pobudza wydzielanie g.,wzrost zaś stężenia glukozy ma działanie hamujące. Wydzielanie g. pobudza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głuchota

  isurditas, surdity); całkowity —> niedo-słuch. Może dotyczyć jednego lub obu uszu. Może być: 1) przewodzeni owra (uszkodzenie aparatu przewodzącego dźwięk); 2) odbiorcza (uszkodzenie zakończeń nerwu słuchowego); 3) mieszana; 4) centralna (uszkodzenie szlaków i ośrodków słuchowych). G. wrodzona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gammakamera

  (-, gamma camera); podstawowe urządzenie do —> scyntygrafii radioizotopowej. Składa się z 2 zasadniczych części: —*detektora promieniowania (głowicy) i konsoli. Detektor, umieszczony na statywie z ruchomymi ramionami, zbudowany jest zazwyczaj z pojedynczego kryształu scyntylacyjnego (jodek sodu aktywowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fliedner Teodor

  (1800-1864); duchowny ewangelicki, organizator i propagator idei usprawnienia działalności opiekuńczo-pielęgna-cyjnej poprzez podniesienie poziomu przygotowania diakonis protestanckich. W 1836 r. założył w Kaiserswerth pierwszy wzorowy zakład dla diakonis, spełniający funkcje łeczniczo-opiekuńcze oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka w ciąży

  gymnastics in pregnancy); zestaw prostych ćwiczeń, dostosowany do indywidualnych możliwości kobiety jej samopoczucia oraz przebiegu i stopnia zaawansowania ciąży. Obejmuje ćwiczenia ogólnie usprawniające, oddechowe, wzmacniające mięśnie tłoczni brzusznej i krocza. Dobrze dobrana (przez lekarza i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja organizacji

  (-, formalization of organization); utrwalenie celów i struktury całości organizacyjnej drogą tworzenia oraz wprowadzania zapisanych (za pomocą słów, zdań, linii, figur, liczb itp.) —> wzorców działań, np. statut, regulamin, zarządzenie. Z punktu widzenia liczby, szczegółowości i rygorystyczności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikol etylenowy

  (-, ethylene glycol); alkohol dwuwodoro-tlenowy, słodkawa ciecz zapobiegająca zamarzaniu płynów do chłodnic oraz spry-skiwaczy samochodowych. Toksyczność glikolu wynika (podobnie jak w przypadku —* alkoholu metylowego) z aktywności jego metabolitu (kwasu szczawiowego), który powoduje kwasicę metaboliczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosfor

  iphosphorus); symbol chemiczny - P, ważny makroelement ustroju. Zawartość w organizmie człowieka wynosi 350-450 mmoli (11 — 14 g). Około 85%

  f. występuje w postaci fosforanu wapnia w kościach; rozpuszczalne w^odorofosfo-rany tworzą ważny układ buforowy krwi. Fosforany organiczne stanowią składowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glistnica

  (ascaridosis, ascariasis); robaczyca przewodu pokarmowego wywołana przez glistę ludzką (Ascaris lumbricoides).Człowiek zai-ąża się inwazyjnym jajem glisty. Młodociana larwa uwalnia się z otoczki jaj w jelicie cienkim i drogą naczyń krwionośnych wędruje do wątroby i płuc, skąd odkrztuszona i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 335

  praca w formacie txt

Do góry