Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Twarzyczkowe ułożenie płodu

  ([habitus facialis, facial presentation); największy z możliwych w porodzie stopień odgięcia główki. Badanie wewnętrzne: badalne są bródka, usta, nos i luki brwiowe, punkt prowadzący: bródka, płaszczyzna miarodajna: gnykowo-ciemieniowa 34 cm. Jeżeli przy zwrocie główki na dnie miednicy bródka skieruje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiew

  (-, inoculation); w mikrobiologii: czynność polegająca na wprowadzeniu badanego materiału do lub na pożywkę dobraną dla określonej grupy drobnoustrojów. Czasem określenie używane w sensie —■> pasaż. Odróżnia się: p. krwi „na bakterie” (-, blood culture); czynność polegająca na jałowym pobraniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuca

  (-, lungs, imaging); zasady obrazowania nie odbiegają od obowiązujących standardów' w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. W uzasadnionych przypadkach poza zdjęciami tylno-przednimi (P-A) i bocznymi posługujemy się projekcjami dodatkowymi, tj. przednio--tylnymi (A-P), zdjęciami P-A i A-P szczytów'...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posocznica

  psis); zespól objawow ogólnoustro-jowych wywołanych obecnością drobnoustrojów chorobotwórczych lub ich toksyn we krwi. Rozpoznawana na podstawie: utrzymującej się wysokiej nieregularnej gorączki, dreszczy, narastających zaburzeń czynnościowych układu krążenia i oddychania. Ostateczne potwierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płyn owodniowy

  (-, amniotic fluid); płyn wypełniający jamę owodni. Wytwarzanie: do 8 tyg. ciąży przesączanie przez owodnie i skórę —>■ płodu. Od 8 tyg. płód oddaje mocz do jamy owodni - w okresie okołoporodowym ok. 800—1000 ml/dobę moczu. Płuca płodu wydzielają ok. 300 ml płynu/dobę. Wytwarzanie współistnieje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płonica

  Cscarłatina, scarlet fever); szkarlatyna; wysypkowa choroba zakaźna wywołana przez paciorkowce hemolizujące (—» Streptococcus) grupy A. Droga zakażenia kropelkowa, rzadziej pokarmowa lub kontaktowa. Okres wylęgania 5-7 dni. Objawy: nagły początek, gorączka, wymioty, angina, powiększenie węzłów szyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułożenie czołowe płodu

  (.habitus frontalis, frontal position); większy od ułożenia wierzchołkowego stopień odgięcia główki. Najbardziej niekorzystne i niebezpieczne ułożenie w porodzie drogami natury, ponieważ: największy obwód płaszczyzny miarodajnej 35-36 cm, częścią przodującą jest czoło płodu, które nie poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potylicowe ułożenie płodu

  [habitus occipitalis, occiput/verte presen-tation); w tym ułożeniu odbywa się poród fizjologiczny. Wstawianie główki do wchodu miednicy - główka płodu przygięta maksymalnie do klatki piersiowej (punkt prowadzący - ciemiączko tylne małe), płaszczyzna miarodajna 32 cm, szew strzałkowy w wymiarze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pigmentacja

  (pigmentatio, pigmentation); zmiana barwy skóry, spowodowana zwiększonym wytwarzaniem barwnika skóry, melaniny (—► plama barwnikowa). Rozległe przebarwienia powstają w wyniku nasłonecznienia, mogą być następstwem kacheksji lub pewnych chorób (np. —* pęcherzyca, —> liszaj czerwony płaski, —* łuszczyca)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pionizacja

  (-, tiłting a patient on); pojęcie używane dla określenia u osób długo leżących stopniowej zmiany pozycji poziomej na pionową. Celem p. jest czynnościowe przystosowanie organizmu do szybkich zmian pozycji ciała bez spadku ciśnienia tętniczego. Przeprowadza się ją na urządzeniach do pionizacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 142

  praca w formacie txt

Do góry