Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy mimowolne

  (kyperkinesia); hiperkinezje; niecelowe, nadmierne, niemożliwe do opanowania ruchy, nasilane emocjami, czynnościami dowolnymi, ustępujące we śnie. R.m. występują w chorobach psychicznych (—* mania, —*• katatonia) i pod wpływem neuroleptyków, w chorobach organicznych mózgu uszkadzających układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeżączka

  (gonorrhoea, gonorrhea); choroba zakaźna przenoszona drogą płciową; okres wylęgania 3 — 5 dni, nie pozostawia odporności, przebieg ostry lub przewlekły, częstsza u mężczyzn niż u kobiet (3:1), u których ma przebieg skąpoobjawowy lub utajony. Rz. powodują —» dwoinki rzeżączki, szczególnie inwazyjne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień mózgu

  (abscsssus cerebri, cerebral abscess); ogniskowe ropne zapalenie mózgu, z następową martwicą tkanki i wytworzeniem torebki ropnia. R.m. powstaje wskutek infekcji bakteryjnej (paciorkowce, pneu-mokoki, gronkowce), rzadziej grzybiczej łub pierwotniaczej. Zakażenie układu nerwowego występuje na drodze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień trzustki

  (,ąbscessuspancreatis, pancreaticabscess); zbiornik płynu w obrębie trzustki lub jej okolicy zawierający zakażony sok trzustkowy i martwiczy miąższ trzustki otoczonym tkanką łączną. Przyczyny: najczęściej —+ zapalenie trzustki ostre, zaostrzenie —»■ zapalenia trzustki przewlekłego, uraz trzustki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rydlówna Anna

  (1884-1969) jedna z pierwszych polskich pielęgniarek dyplomowanych, zasłużona nauczycielka i dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. Była córką profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siostrą poety Lucjana Rydla. Uzyskała staranne wykształcenie domowe z biegłą znajomością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień okołoodbytniczy

  iabscessus perirectalis, perirectal abscess); ropień powstaje zazwyczaj w wyniku zakażenia wnikającego od strony zatoki odbytniczej do przestrzeni okołoodbyt-niczej. Rzadziej jest skutkiem zakażenia skóry, hemoroidów lub urazu. R.o. dzielą się na ropnie okołoodbytówe, kulszowo--odbytnicze, pozaodbytnicze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rana

  {yulmis, wound); przerwanie ciągłości tkanek pod wpływem urazu. Składniki: brzegi, ściany i dno. Rodzaje: 1) otarcie naskórka; 2) r. powierzchowna; 3} r. głęboka; jej szczególnym rodzajem jest r. powikłana, drążąca do jam ciała i(lub) narządów wewnętrznych lub uszkadzająca pnie nerwowe i naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  psychotherapy); lecznicze oddziaływanie —► psychoterapeuty na pacjenta. Oddziaływanie ma charakter psychologiczny, ponieważ drogą perswazji i sugestii wpływa na stan psychiczny pacjenta i jego zachowanie, a dla osiągnięcia efektu psychoterapeutycznego stosuje się środki psychologiczne, takie jak: słowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reanimacja

  (reanimatio, resuscitation); ożywianie; zespół czynności podejmowanych w stanie śmierci klinicznej mających na celu zahamowanie procesu umierania oraz zastąpienie', a następnie przywrócenie funkcji wszystkich tkanek i narządów. R. może być chory w każdym wieku, u którego zatrzymanie oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak gruczołu piersiowego

  (icarcinorna mammae, breast cancer); rak sutka, najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet (20% zachorowań na nowotwory) o rosnącej zapadalności. Sporadycznie występuje u mężczyzn. Istotny wzrost zachorowań po 50. rż. Nowotwór hormonozałeżny. Czynniki ryzyka: obciążenia rodzinne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 903

  praca w formacie txt

Do góry