Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PATOLOGIA choroby Parkinsona

  W trakcie normalnego procesu starzenia dochodzi do wzrastającego zwyrodnienia neuronów dopaminergicznych w części zbitej istoty czarnej. Ten fizjologiczny proces starzenia się organizmu należy odróżnić od procesu zwyrodnieniowego zachodzącego w przypadku choroby Parkinsona. W tym przypadku dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyzartria

  W chorobie Parkinsona dochodzi również do zaburzenia zdolności mówienia. Przy czym może tu dojść do wystąpienia nieprawidłowości w obrębie artykulacji, fonacji, melodii głosu oraz siły głosu. W około 30% przypadków pierwszymi objawami choroby Parkinsona są zaburzenia artykulacyjne (wypowiedzi)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachorowalność na Parkinsona

  Częstość występowania choroby Parkinsona została stwierdzona na podstawie wieloletnich badań wielu gmin i okręgów administracyjnych o stabilnej populacji prowadzonych w Dani, Anglii i USA. Wskaźnik zachorowalności zawiera się w przedziale od 12 na 100 000 mieszkańców w Carlisle, w Anglii do 19 na 100 000...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona

  Zaburzenia połykania uważano kiedyś za rzadko spotykane. Przede wszystkim w przypadku przyjmowania stałych pokarmów dochodzi do uczucia/wrażenia zatykania w gardle, i rzadko również do cofania się pokarmu. Także tu przyjmuje się za przyczynę akinezę mięśni uczestniczących w akcie połykania, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek zachorowania i śmiertelność w chorobie Parkinsona

  Wiek zachorowania znajduje się pomiędzy 30 i 80 rokiem życia ze szczytem pomiędzy 55 a 60 rokiem życia (Ryc. 2). Rozkład zachorowalności jest podobny dla kobiet i mężczyzn. Chociaż sama choroba Parkinsona nie prowadzi do zaburzeń funkcji życiowych, ryzyko zgonu jest w porównaniu z populacją zdrowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy choroby Parkinsona

  Łojotok. U wielu pacjentów staje się widoczne zaburzenie układu wegetatywnego pod postacią zwiększonego wydzielania gruczołów łojowych skóry twarzy. Spowodowane tym przetłuszczenie skóry twarzy, nazwane łojotokiem oleistym ma wartość rozpoznawczą i zostało ujęte w Skali Webster Rating (rozdział 4)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie w chorobie Parkinsona

  Drżenie uchodzi w literaturze za najczęstszy objaw neurologiczny choroby Parkinsona, który występuje u ok. 70% pacjentów. Przy czym dominuje tak zwane drżenie spoczynkowe, które pojawia się podczas rozluźnienia i przede wszystkim we wczesnym stadium choroby, a zostaje zniesione przez wykonywanie czynnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia poznawcze

  James Parkinson w swojej gruntownej rozprawie poświęconej „drżące poraźnej" („Essay on the shaking palsy", 1817) stwierdził, iż w przebiegu tej choroby nie dochodzi do zaburzeń intelektualnych. Obecnie uważa się za kwestię niepodle-gającą dyskusji, iż pacjenci w trakcie postępu choroby Parkinsona nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztywność w chorobie parkinsona

  Pod pojęciem sztywności rozumiemy wzrost napięcia mięśniowego. Wzmożona sztywność mięśni występuje podczas badania ruchomości biernej w stawach i określana jest mianem sztywności woskowatej. Powoduje ona powstanie stałego, plastycznego oporu, który często nie jest zależny od szybkości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd bierze się choroba Parkinsona

  Określenie „jądra podstawy" nie jest stosowane jednolicie. Do jąder podstawy zalicza się najczęściej: jądro ogoniaste, skorupę (razem nazwane prążkowiem), gałkę bladą oraz jądro niskowzgórzowe i istotę czarną, która dzieli się na część zbitą i siatkowatą . Schorzenia jąder podstawy, do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 546

  praca w formacie txt

Do góry