Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Geneza pojęcia jakości życia

  Zagadnienie jakości życia człowieka nie było dła nauki problematyką całkowicie nową. Podjęcie próby oceny życia ludzkiego nastąpiło w momencie, gdy filozofowie zaczęli zadawać pytania: „kim jest człowiek?”, „czym jest życie?”, „jaką wartość ma życie?”.

  Filozoficzne analizy pojęcia jakości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy

  Nerki nie są dostępne w badaniu przedmiotowym ani u niemowląt, ani u dzieci starszych. Powiększenie tych narządów jednostronne lub obustronne może być przyczyną asymetrii brzucha, zauważalnej oglądaniem. Również wypełniony pęcherz moczowy może być widoczny w linii pośrodkowej ciała ponad spojeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje jakości życia

  Przegląd literatury dotyczącej pojęcia i badania jakości życia ukazuje ogromne zróżnicowanie terminologiczne i metodologiczne.

  W istniejących klasyfikacjach definicji jakości życia brakuje konsensusu, występują natomiast elementy wspólne dla różnych koncepcji. Jedną z bardziej wyczerpujących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /4 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd ruchu

  » Układ mięśniowy. Wszelkie nieprawidłowości związane z tym układem ocenia się pośrednio, zwracając uwagę na obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, głównie w zakresie kończyn górnych i dolnych.

  Ocena ułożenia ciała, sylwetki, a u starszych dzieci rodzaj chodu i stwierdzane w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość życia a wymiar zdrowia

  Jakość życia związana jest blisko z pojęciem szczęścia, a rozstrzyganie o tym przekracza kompetencje medycyny, dlatego w naukach medycznych wprowadzono pojęcie jakości życia zależnej od zdrowia (ang. health-related ąuality of life, HRQGL). Po raz pierwszy zdefiniował je Shipper jako funkcjonalny efekt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dotykiem (palpacja)

  Istota badania pałpacyjnego (badania dotykiem) sprowadza się do wykrycia zmian chorobowych w narządach, które nie są dostępne oglądaniem, np. wyczucie szmeru nad sercem.

  Badanie palpacyjne, wykonywane jedną lub obydwiema rękami, pozwala określić:

  • strukturę wewnętrzną i konsystencję danego narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie badań nad jakością życia związaną ze zdrowiem

  Terapia ma na celu osiągnięcie zarówno cełów medycznych, jak i pożarne -dycznych, szczególnie w przypadku chorób nieuleczalnych (poprawa ogólnie pojętego komfortu życia).

  •    Zwrócenie uwagi na chorego przez ocenę całościowego wpływu choroby i jej leczenia na życie chorego człowieka jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowa

  Obmacywaniem głowy ocenia się spoistość i twardość kości czaszki, zwracając uwaeę na ewentualne zgrubienia, przerwanie ciągłości (krwiak, uraz) bądź bo-lesność uciskową kości czaszki lub wyrostków sutkowatych.

  U niemowląt ocenia się ogniska rozmiękania potylicy (objaw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promocja zdrowia

  Problem troski o zdrowie i dobre samopoczucie nurtował człowieka od zarania dziejów; podobnie idea promocji zdrowia znana jest od wieków, ponieważ już wówczas ludzie zabiegali o jego utrzymanie. Polecano różnego rodzaju czynności, które można by uznać za zalecenia dotyczące zachowań prozdrowotnych. Opisy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie przedmiotowe (fizykalne) dziecka - techniki badania

  Celem badania przedmiotowego jest wykrycie u pacjenta pewnych nieprawidłowości narządowych lub układowych, występujących w określonej chorobie. W przypadku dziecka zdrowego badanie to potwierdza prawidłową czynność narządów; służy także do określenia prawidłowości jego rozwoju fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /25.06.2014 Znaków /2 040

  praca w formacie txt

Do góry