Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zachowania motoryczne w okresie wczesnodziecięcym

  Wczesne dzieciństwo oznacza przedział wiekumiędzy 2. i 6. rokiem życia włącznie. Do tegomiejsca w rozdziale większość informacji skupionona procesach uzyskiwania przez dzieckonowych umiejętności ruchowych. Rozwój motorycznypodczas wczesnego dzieciństwa prowadzico prawda także do osiągnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział intensywnej opieki noworodkowej

  Właściwe zrozumienie problemów na jakie napotykanoworodek z grupy ryzyka jest możliwedopiero po uświadomieniu sobie różnic międzyśrodowiskiem wewnątrz macicy a warunkamioddziału. Z wielu powodów wnętrze jamy macicyjest idealnym miejscem dla prawidłowegorozwoju płodu. We wnętrzu do płodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój umiejętności lokomocyjnych

  We wczesnym dzieciństwie cyzelowany jest stereotypchodu i nabywane są nowe umiejętności,takie jak: bieganie, podskakiwanie, skoki naodległość, bieg w podskokach. Te wzorce poruszaniasię wymagają postępów kontroli takrównowagi ciała, jak i rozwijanych sił w celuuzyskania funkcjonalnych rezultatów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego zrozumienie rozwoju motorycznego ważne jest dla fizjoterapeuty?

  Zmiany w zachowaniumotorycznym dziecka są widocznew sposób oczywisty. W chwili narodzin dzieckojest niemal bezradne, lecz już w czasie pierwszegodnia życia osiąga wyraźną niezależnośćfizyczną. Dziecko przechodzi od stanu bezradnoścido umiejętności siedzenia, pełzania i stania.Większość dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka

  Podstawą oceny prawidłowości rozwoju dzieckajest znajomość różnic rozwojowych międzywcześniakami i dziećmi donoszonymi. Różnicete będą przedstawione w tej części rozdziału.Dokładny opis prawidłowego rozwoju dzieckaznajduje się w rozdziale 1.Najbardziej charakterystyczne dla wcześniakajest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne podstawowe sprawności wieku dziecięcego

  Dwiema dalszymi umiejętnościami podlegającymizmianie rozwojowej we wczesnym dzieciństwiesą: rzucanie i uderzanie. Jakkolwiek rzucaniejest umiejętnością nabywaną zwykle jużw czasie 1. roku życia, to doskonalenie sprawnościodbywa się ciągle w czasie całego okresuwczesnego dzieciństwa. Kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prenatalny rozwój zachowania motorycznego

  W celu opisania okresów rozwoju motorycznegoczłowieka przed narodzinami i scharakteryzowaniaich konieczne było stworzenie odrębnychpojęć. Prenatalny okres rozwoju jestznany także jako ciążowy. Trwa on przeciętnie38 do 40 tygodni i odpowiada dziewięciu miesiącomciąży. Jest to czas gwałtownych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawanie z krzesła

  Wstając z krzesła, małe dziecko najpierw unosinogi w górę ponad siedzisko i dopiero potemprzenosi je w dół, na podłogę. Tułów pochyla sięw przód, aż do uniesienia pośladków ponadsiedzisko, a następnie wyprost głowy i tułowiarozpoczynają ruch unoszący dziecko do pozycjistojącej. Dzieci do 6. roku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój motoryczny w okresie niemowlęcym

  Niemowlęctwo jest umownym określeniemprzedziału wieku od urodzenia do czasu, w którymdziecko potrafi stać i chodzić. W warunkachprawidłowych okres niemowlęcy trwaokoło jednego roku. Jest to okres bardzo instruktywnydla fizjoterapeutów. Noworodek,zasadniczo bezradny wobec grawitacji, rozwijastopniowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele testowania rozwoju

  Zastosowanie testów rozwojowych jako narzędzibadań przesiewowych umożliwia wczesnąinterwencję w zaburzeniach prawidłowegowzrostu i rozwoju. Wczesna identyfikacja zaburzeńułatwia podjęcie wczesnych kroków zaradczychprzez klinicystów, rodziców i opiekunówz myślą o przyszłości dziecka. Ustalone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 284

  praca w formacie txt

Do góry