Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Nerwiaki płodowe (neuroblastoma)

  Nerwiaki płodowe (neuroblastoma) wywodząsię z komórek embrionalnego grzebienia nerwowego.Mogą się rozwijać w dowolnym miejscuukładu współczulnego, jednakże najbardziejtypowymi miejscami ich wyjścia są nadnerczalub zwoje przykręgowe [24]. Powstają we wczesnychokresach życia, ale przed ukończeniem1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwiaździaki

  U dzieci występują przeważnie dwa rodzajegwiaździaków (astrocytoma): móżdżkowe i nadnamiotowe.Postać móżdżkowa stanowi10—20% wszystkich występujących u dzieciguzów o.u.n. [18]. Wśród objawów dominują tezwiązane z nadciśnieniem wewnątrzczaszkowymoraz ataksja. Postępowaniem z wyborujest leczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz Wilmsa

  Guz Wilmsa (nephroblastoma) jest nowotworemzłośliwym wywodzącym się z nerki. Możemieć charakter zarówno dziedziczny, jak i nabyty.Dziedziczenie jest autosomalne i dominujące.Guzy dziedziczne, w odróżnieniu od nabytych,często są obustronne lub wieloogniskowei pojawiają się we wcześniejszych okresach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyściółczaki

  Wyściółczaki (ependymoma) stanowią 5—10%pierwotnych guzów mózgu występującychu dzieci [18]. Najczęściej są umiejscowione w tylnymdole czaszki lub półkulach mózgu [20].W przypadkach guzów w tylnym dole czaszkina pierwszy plan wysuwają się dolegliwościi objawy wynikające ze zwiększonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsaki Ewinga

  Mięsaki Ewinga powstają przede wszystkimw trzonach kości. Mogą pochodzić z kościdługich, jak np. kość udowa lub ramienna, aleznajduje się je również w trzonach żeber lubmiednicy. Występują w wieku 10—25 lat, najczęściejjednak dotyczy to nastolatków. Wśródobjawów stwierdza się bóle lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki pnia mózgu

  Stanowią około 10—20% guzów o.u.n. występującychu dzieci. Powodują postępująceuszkodzenie nerwów czaszkowych i zaburzeniaw chodzeniu [18]. Postępowaniem z wyboru jestnapromienianie. Leczenie chirurgiczne, zewzględu na umiejscowienie tych guzów jestbardzo ryzykowne. Nie stosuje się chemioterapii,gdyż brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejaki siatkówki

  Glejaki siatkówki (retinoblastoma) to guzy rozwijającesię wewnątrz gałki ocznej. Mogą miećcharakter dziedziczny. W 1/3 przypadków występująobustronnie [20]. Pojawiają się przedukończeniem 2. roku życia [4] i przez długi czasrosną, nie dając przerzutów [20]. W równymstopniu dotyczą obydwu płci [21]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszkogardlaki

  W obrazie histologicznym czaszkogardlaki są(craniopharyngioma) guzami łagodnymi. Występująw 6—9% przypadków pierwotnychguzów o.u.n. u dzieci [18]. Umiejscowiają sięprzede wszystkim w okolicy pośrodkowej, ponadsiodłem tureckim [15]. Do najczęstszychobjawów i dolegliwości należą zaburzenia widzenia,bóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemioterapia

  Chemioterapeutyki to grupa leków stosowanychw leczeniu nowotworów w celach leczniczychlub paliatywnych. Mogą być stosowaneosobno lub w połączeniu z innymi metodamileczniczymi. Ich działanie polega na zatrzymaniunamnażania się komórek nowotworu, coma prowadzić do obumierania guza [7]. Różnechemioterapeutyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy mózgu

  Guzy mózgu są najczęściej występującymiu dzieci nowotworami litymi, a wśród wszystkichnowotworów złośliwych występującychu dzieci zajmują 2. miejsce [9, 14]. Sporadyczniemają charakter wrodzony, najczęściej występująu dzieci w wieku 1—10 lat i nieco częściejchorują chłopcy niż dziewczynki [9]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /2 038

  praca w formacie txt

Do góry