Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Używka

  Używka — jest to substancja lub mieszanina substancji nie zawierająca składników odżywczych lub zawierająca je w ilościach nieistotnych dla odży wienia organizmu, która jest spożywana przez ludzi ze względu na jej właściwości organoleptyczne lub fizjologiczne. Używki mogą zwiększać wartość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w zakresie wyżywienia świata

  Wyżywienie świata jest związane przede wszystkim z ilościowymi i jakościowymi potrzebami ludności z jednej strony oraz możliwościami produkcyjnymi i rynkowymi z drugiej. Siłą napędową tworzącą popyt na żywność są czynniki demograficzne (np. tempo przyrostu naturalnego) i ekonomiczne (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja dodatkowa

  Substancja dodatkowa (dodatek do żywności) — jest to substancja obca, w sposób zamierzony dodawana do środka spożywczego lub używki albo stosowana przy ich produkcji w celu: nadania określonego zapachu, barwy, konsystencji lub poprawienia innych cech organoleptycznych, wzbogacenia wartości odżywczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja sposobu żywienia się Polaków

  W pierwszym okresie istnienia państwa polskiego (X-XI1I w.) sposób odżywiania się ludności był związany ze sposobem i rozwojem produkcji rolniczej oraz zasobami wód i lasów. Podstawowym źródłem pożywienia była dość prymitywna i sezonowa (ze względu na klimat) produkcja rolnicza, ograniczająca się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA NAUKI O ŻYWIENIU

  Odżywianie człowieka jest jednym z podstawowych warunków jego życia, rozwoju, zdrowia i sprawności fizycznej, a także źródłem satysfakcji z zaspokajania potrzeb socjalnych i hedonistycznych. Zdobywanie żywności, jej produkcja oraz konsumpcja były więc zawsze najważniejszym zajęciem i zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /7 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka planowana centralnie

  Gospodarka planowana centralnie — prowadzona aż do końca lat osiemdziesiątych, zapewniająca tanią żywność dzięki dotowaniu zarówno sfery produkcji, jak i sfery konsumpcji — przyczyniła się do osiągnięcia znacznie wyższego poziomu wyżywienia niż wynikało to z tempa rozwoju gospodarczego kraju. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jędrzej Śniadecki

  Jędrzej Śniadecki (1768—1848), znakomity lekarz, fizjolog i chemik, według którego istota życia jest jedna w całej ożywionej przyrodzie, a u podstaw przejawów życia leży przemiana materii i energii. Już w 1808 roku uczony ten zalecał leczenie krzywicy promieniami słonecznymi. Naukowe dowody celowości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne problemy żywieniowe Polski w końcu XX wieku

  Zmiany systemowe po roku 1989 miały i mają obecnie nie tylko duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki żywnościowej i występowanie chorób dietozależnych, ale są także główną przyczyną niedoborów pokarmowych wśród ludności o bardzo niskich dochodach (strefa ubóstwa). Coraz większe znaczenie dla sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marceli Nencki

  Marceli Nencki (1847-1901), polski lekarz i biochemik, który bada! mechanizmy powstawania mocznika w organizmie oraz barwniki krwi. Uczony ten współpracował z Pawłowem nad składem chemicznym soków trawiennych. Byl założycielem Instytutu Biochemii w Bernie; jego nazwisko nosi dziś Instytut Biologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób żywienia

  Sposób żywienia — jest to zdeterminowany kulturowo zespół zwyczajów dotyczących wyboru produktów żywnościowych, sposobu ich przygotowania do spożycia i rozdziału na poszczególne posiłki. Określa on ile, czego, jak częstc i w jakiej postaci c.łowiek lub grupa ludności spożywa w ciągu dnia, tygodnia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /373

  praca w formacie txt

Do góry