Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Znaczenie kwasów tłuszczowych w konfiguracji trans

  Stosowany podczas produkcji margaryn proces utwardzania ciekłych olejów roślinnych, polegający na uwodornianiu wiązań nienasyconych, prowadzi do powstawania kwasów nasyconych oraz nienasyconych kwasów o konfiguracjitrans. Wiąże się to z utratą swoistej aktywności biologicznej przez te kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siarka

  Siarka stanowi około 0,25% organizmu dorosłego człowieka i występuje w nim przede wszystkim w połączeniach organicznych. Spełnia ona rolę strukturalną, wchodząc w slclad aminokwasów siarkowych (metioniny i cysteiny) i stabilizując cząsteczki białek przez tworzenie wiązań sulfhydrylowych. Metionina...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i przemiany białek w organiźmie

  Białka stanowią zasadniczy element budowy wszystkich tkanek ustroju człowieka i wielu czynnych biologicznie związków, jak enzymy i hormony (tab. 4.3.2). W tej postaci białka regulują procesy przemiany materii i wiele funkcji ustroju, zapewniając jego prawidłowy stan oraz przystosowanie się do zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynk

  Niezbędność cynku dla człowieka potwierdzono dopiero w 1957 roku. Mięśnie szkieletowe i kości zawierają prawie 90% całej puli cynku zawartej w organizmie. Niewielka ilość tego pierwiastka znajdująca się w osoczu (<0,1%) stanowi pulę łatwo dostępną d;a metabolizmu. Absorpcja cynku z diety waha się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła tłuszczów w żywieniu

  Prawie połowę spożywanego tłuszczu stanowią wyodrębnione tłuszcze jadalne, które mogą być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Tłuszcze roślinne otrzymuje się z nasion lub owoców roślin oleistych, a tłuszcze zwierzęce pozyskuje z tkanek lub mleka zwierząt lądowych oraz z tkanek zwierząt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabolizm białek

  Anabolizm białek powinien być rozważany jednocześnie na dwóch płaszczyznach, które wzajemnie się przenikają, zachowując przy tym swoją tożsamość. Jedna z nich dotyczy problematyki bilansu azotu — podstawowego składnika białek w organizmie. Bilans ten stanowi różnicę między ilością azotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do przeżywienia

  W warunkach dodatniego bilansu energetycznego reakcja ustroju jest w znacznej mierze przeciwieństwem zmian obserwowanych podczas niedożywienia. Jeśli energia zawarta w pożywieniu okresowo przekraczać będzie np. o 500 kcal (2092 kJ) dobowe wydatki energetyczne, nie oznacza to, że cały jej nadmiar zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synteza aminokwasów

  Wśród aminokwasów są takie, które nie są syntetyzowane w organizmie człowieka (leucyna, izoleucyna, walina, lizyna, treonina, fenyłoałanina, metionina i tryptofan) i muszą być dostarczane systematycznie z pożywieniem, oraz takie, które organizm może wytwarzać (glicyna, alanina, seryna, kwas glutaminowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrobia

  Skrobia - najczęściej spożywany polisacharyd jest polimerem glukozy, zawierającym dwa składniki strukturalne — amyłozę i amylopektynę. !Ma budowę ziarnistą, charakterystyczną dla danej rośliny. W stanie surowym jest trudno strawna; jej podatność na działanie enzymów trawiennych zwiększa się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa przemiana materii

  Podstawowa przemiana materii — PPM, zwana inaczej metabolizmem podstawowym (Basal Metabolic Rate — BMR), jest definiowana jako najniższy poziom przemian energetycznych, warunkujący dostarczenie energii niezbędnej do zachowania podstawowych funkcji życiowych w optymalnych warunkach bytowych.

  Podstawowe funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 778

  praca w formacie txt

Do góry