Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Cukier i wyroby cukiernicze

  Grupę tę, obok cukru, który może być w formie kryształów, pudru lub w kostkach, tworzą produkty spożywcze produkowane na bazie cukru. Do wyrobów cukierniczych zalicza się: cukierki (karmelki twarde i nadziewane, drażetki i pomadlci), wyroby żelowe (marmoladki, galaretki, lokum) i owoce kandyzowane, wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje słodzące

  Substancje słodzące stanowią liczną grupę związków chemicznych, które często już w małych stężeniach wykazują smak słodki, wielokrotnie przewyższający słodycz sacharozy. Z żywieniowego punktu widzenia ich cechą charakterystyczną jest niewnoszenie do organizmu energii. Niemal we wszystkich krajach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie ryżu

  Ryż, który jest produktem żywnościowym obecnym na wszystkich rynkach świata, w Azji spożywany jest powszechnie we względnie stałych ilościach, z tym że więcej jedzą go zagrożone niedoborami grupy o niskich dochodach. Zaletą ryżu jako nośnika jest też to, że zaleca się go w żywieniu ludzi chorych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żywność specjalnego przeznaczenia

  Produkty zaliczane do tej grupy przeznaczone są do odżywiania niemowląt i małych dzieci, osób o ograniczonych możliwościach przyswajania pokarmu i osób przewlekle chorych, a także sportowców oraz osób wykonujących określone zawody lub przebywających w szczególnych warunkach klimatycznych. Do żywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie cukru

  Historia fortyfikacji cukru w Ameryce Środkowej sięga łat 70., kiedy to w kilku krajach tego regionu istotnym problemem zdrowotnym stały się niedobory witaminy A. Wybór cukru jako nośnika został podyktowany trudnościami ze znalezieniem innego przetwarzanego przemysłowo produktu, który byłby w tych krajach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzbogacanie żywności

  Wzbogacanie żywności, zwane inaczej fortyfikacją (fortification — wzmocnienie lub enńchment — wzbogacenie) jest to dodawanie jednego lub kilku niezbędnych składników odżywczych do wybranego produktu powszechnego spożycia, w celu skorygowania lub zapobieżenia rozległym niedoborom tych składników w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwniki do żywności

  Wzrokowa ocena żywności stanowi pierwszy etap oceny jakości produktu; ona też. często decyduje o jego kupnie i spożyciu. Barwienie żywności, początkowo barwnikami naturalnymi, a następnie syntetycznymi, stało się bardzo powszechne. Potrzeba barwienia żywności wynika z przyzwyczajeń ludności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki decydujące o efektywności wzbogacania żywności

  Wzbogacanie żywności zwykle ma istotny wpływ na stan zdrowia wszystkich jej konsumentów, dlatego wymaga starannego zaplanowania i przeprowadzenia oraz uwzględnienia w polityce żywieniowej państwa. Aby zabieg wzbogacenia okazał się efektywny w kategoriach zdrowotnych i ekonomicznych, muszą być spełnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje konserwujące

  Stosowanie chemicznych środków konserwujących usprawiedliwione jest przede wszystkim względami ekonomicznymi. W piśmiennictwie światowym z jednej strony spotyka się wiele prac zachęcających do ich stosowania, z drugiej — pojawiają się głosy ostrzegawcze, mówiące, że nie ma dowodów na to, iż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina K

  Charakterystyka chemiczna i metody oznaczania. Terminem witamina K określa się pochodne chinonowe, wykazujące aktywość przeciwkrwotocz-ną, podobną do 2-metylo-l,4-naftochinonu. Są to: filochinon (witamina K,), menachinon (witamina IC2) oraz menadion (syntetyczna witamina K3) (ryc. 4.5.15). Odkrycie witaminy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /5 738

  praca w formacie txt

Do góry