Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Micrococcus

  Mikrokoki nie są filogenetycznie spokrewnione z rodzajami opisanymi w tym rozdziale, mimo że przez wiele lat tak właśnie uważano.

  W rodzaju Micrococcus opisano dziewięć gatunków, z których osiem może kolonizować skórę człowieka. Typowym przedstawicielem jest Micrococcus luteus.

  Bakterie te uważane są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Stomatococcus

  Jedynym opisanym gatunkiem tego rodzaju byt dotychczas Stomatococcus mucilagi-nosus, ale w rezultacie badań taksonomicznych w najnowszych kluczach identyfikacyjnych drobnoustrój ten został przeszeregowany do rodzaju Rothia jako Rothia mucil-lagirwsa. Rodzaj ten i innych jego przedstawicieli opisano w Rozdziale 3...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje norm żywieniowych

  Rodzaje norm żywieniowych i ich wzajemne relacje przedstawiono na rycinie 6.2.1 odnosząc je do indywidualnego zróżnicowania zapotrzebowania na energię lub składniki odżywcze w grupie ludności.

  W normach polskich z roku i 970, 1987 i 1995 użyto termin zalecane spożycie, rozumiany jako spożycie składników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje powodujące laflyryzm

  Nazwą latyryzm określa się chorobę znaną od czasów Hipokratesa, a występującą w rejonie Morza Śródziemnego wśród zwierząt hodowlanych, zwłaszcza bydła i koni. Choroba ta charakteryzuje się objawami ze strony układu nerwowego w postaci zaburzeń ruchowych i porażenia kończyn dolnych. Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkty Jadalne i niejadalne

  Już samo pojęcie produktu jadalnego nie jest .uniwersalne, lecz zależy od systemu wartości przyjętego w danej kulturze. Produkt uważany za jadalny w jednej grupie kulturowej, w innej może uchodzić za niejadalny. Uwarunkowana kulturowo niejadalność najczęściej wynika z wierzeń i przepisów religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancje goitrogenne (wolotwórcze)

  Już dawno zwrócono uwagę na związek między spożywaniem kapusty a niedoczynnością tarczycy, co łączono z obecnością tiocyjanianów’ Dopiero jednak wyizolowanie z wielu gatunków roślin z rodziny krzyżowych 5-winylo-oksazoli-dyno-tionu-2 (WOT) rzuciło więcej światła na jego rolę jako czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiłki odświętne

  Przeciwieństwem postów są szczególnie obfite i wyszukane posiłki spożywane podczas świąt religijnych i narodowych oraz uroczystości rodzinnych, a także uczty obrzędowe spotykane jeszcze u niektórych prymitywnych ludów. Dorocznym świętom religijnym, takim jak: Boże Narodzenie i Wielkanoc — u katolików i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Handel okrężny

  Pod pojęciem handlu okrężnego (obwoźnego i obnośnego) należy rozumieć sprzedaż środków spożywczych na targowiskach i w halach targowych ze stanowisk, które funkcjonują tylko w określonym czasie i są likwidowane po zakończonej sprzedaży. Sprawy wymagań sanitarnych dotyczących handlu okrężnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczna determinacja smaku

  Genetyczne podstawy funkcjonowania zmysłów są dobrze poznane tylko w przypadku wzroku. Zarówno geny zawiadujące podstawową funkcją tego zmysłu, polegającą na rejestrowaniu różnicy w jasności oświetlenia (jasno-ciemno), jak też. geny odpowiedzialne za odczytywanie trzech podstawowych barw widma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotany

  Azotany traktować należy z jednej strony jako dozwolone dodatki do żywności (środki konserwujące), z drugiej zaś jako substancje potencjalnie rakotwórcze. Związki te w organizmie człowieka pod wpływem flory jelitowej mogą ulegać redukcji do azotynów i tlenków, powodując przejście hemoglobiny w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt

Do góry