Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Actinomyces

  Bakterie rodzaju Actinomyces stanowią fizjologiczną mikroflorę błon śluzowych człowieka i zwierząt. Bakterie tc nic występują w środowisku. Znaleźć je można na śluzówkach górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, w drogach moczowo-płciowych. Głównym miejscem ich bytowania jest jednak jama...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Listeria

  Głównym siedliskiem pałeczek Usterki jest gleba i gnijące rośliny. Występują w wodach słodkich, słonych i ściekach. Stąd bakterie dostają się do przewodu pokarmowego licznych gatunków ssaków, między innymi bydła i owiec, a także ptaków domowych i dzikich oraz stawonogów. Wszystkie produkty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Lactobacillus

  Bakterie te występują w wodzie, ściekach, na roślinach, produktach spożywczych oraz w organizmie człowieka i stałocieplnych zwierząt. Wykorzystywane są także w procesach fermentacyjnych. U człowieka stanowią składniki fizjologicznej flory jamy ustnej i przewodu pokarmowego - zwłaszcza u niemowląt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Erysipelothrix

  W rodzaju tym wyróżniono trzy gatunki, / których tylko Erysipelothrix rhusiopathiae -włoskowiec różycy jest dla człowieka bezwzględnie chorobotwórczy. Komórki jego często przybierają postać długich, cienkich nitek - stąd polska nazwa tych bakterii. E. rhusiopathiae jest przede wszystkim patogenem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Rhodococcus

  Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w glebie. Rhodococcus equi jest gatunkiem najczęściej izolowanym od ludzi. Drobnoustrój ten wywołuje zapalenie płuc u zwierząt hodowlanych. U ludzi powoduje chorobę odzwierzęcą - rodokokozę płuc powstającą w wyniku kontaktu z chorym zwierzęciem. Wrotami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Kurthia

  W rodzaju tyra opisano 3 gatunki pałeczek nieehorobotwórczych dla ludzi, z których jedynie K. gibsonii była odnotowywana jako przyczyna różnych oportunis-tycznych ijifekcji, między innymi zapalenia wsierdzia; hodowano ją z krwi, kału, plwociny, spojówki oka. Naturalnym siedliskiem tej pałeczki jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Dermatophilus

  Rodzaj ten obejmuje jeden gatunek Dermatophilus congolensis. Jest on bezwzględnym pasożytem roślinożernych zwierząt hodowlanych, u których wywołuje dermatofilożę. Dermatofiloza u ludzi rozwija się w wyniku kontaktu z chorym zwierzęciem w postaci ropno-wysiękowego zapalenia skóry. Osoby szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Rothia

  Pałeczki Rothia dentocariosa bytują w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, przyczyniając się do próchnicy zębów. Mogą wywoływać zakażenia tkanek okolozębowych i infekcje oportunistyczne, jak zapalenie wsierdzia, posocznice.

  Bakterie te w preparatach, szczególnie z hodowli płynnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Oerskovia

  Pałeczki grupy Maczugowate wchodzące w skłuci lego rodzaju zaliczane są także do bakterii nokardiopodobnych. Z zakażeniami u ludzi związane są dwa gatunki

  Oerskmia turbata i O. xantineolytica. Gatunki te stanowiły poprzednio Coryneform CDC grupy A-l i A-2. Izolowano je z przypadków zapalenia wsierdzia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Enterococcus (paciorkowce kałowe; enterokoki)

  Enterokoki dawniej klasyfikowane jako paciorkowce (Streptococcus) grupy D w wyniku badań filogenetycznych uzyskały status oddzielnego rodzaju. Nic wszystkie wyodrębnione gatunki mają w ścianie komórkowej antygen D.

  Enterokoki bytują w przewodzie pokarmowym i stanowią składni k flory jelitowej ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 283

  praca w formacie txt

Do góry